Kansainvälisen liikenteen ruokajäte

Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä liikennettä, joka saapuu Suomeen EU:n ulkopuolelta (lentokoneet, laivat ja junat, joiden lähtöpiste on EU:n ulkopuolisessa maassa). Kansainvälisesti liikennöivistä liikennevälineistä peräisin olevalla luokan 1 ruokajätteellä tarkoitetaan matkustajien ja miehistön ruokailun ja ruoanvalmistuksen yhteydessä muodostuvaa ruokajätettä (ns. kv-ruokajäte). Toimijoiden, jotka vastaavat kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräilypisteistä, tulee rekisteröityä Ruokavirastoon sivutuoteasetuksen ((EY) N:o 1069/2009) mukaisiksi toimijoiksi.

Toimijoiden rekisteröinti-ilmoitus lähetetään Ruokavirastolle alla olevalla webropol-lomakkeella.

Rekisteröintilomake

Kv-ruokajäte tulee hävittää joko kaatopaikalle hautaamalla tai jätteenpolttolaitoksessa polttamalla.Jos asiasta sovitaan yhdessä jätehuoltoyhtiön (ja ympäristölupaviranomaisten) kanssa, niin kv-ruokajätettä ei tarvitse kerätä erikseen vaan se voidaan kerätä yhdessä jätteenpolttoon päätyvän sekajätteen tai energiajätteen kanssa. Keräysastioissa on kuitenkin oltava luokka 1- ja kv-ruokajäte-merkintä. Myös jätteen kuljetusliikkeen on tiedettävä, että kv-ruokajäte ja sekajäte on kerätty yhteen. Kv-ruokajätettä sisältävät kuormat on toimitettava suoraan jätteen käsittelyyn eikä niitä voi välivarastoida siirtokuormausasemilla. Kv-ruokajätteen toimittaminen biokaasu- tai kompostointilaitokseen ei ole mahdollista.

Kansainvälisesti liikennöivistä liikennevälineistä muodostuvia muita jätejakeita voidaan tietyin rajoituksin erilliskerätä:

  • tyhjät lasipullot lasinkeräykseen
  • alumiinitölkit metallinkeräykseen
  • puhtaat pahvilaatikot sekä pahvimukit (joista on juotu kahvia tai teetä, joissa on käytetty UHT-maitoa tai hunajaa) pahvin keräykseen

Vain keräilypisteestä vastuussa olevat toimijat ovat Ruokaviraston rekisterissä. Jätteenkuljetusliikkeet, kaatopaikat ja jätteenpolttolaitokset eivät ole rekisterissä. Jätteenkuljetuksia, kaatopaikkoja ja jätteenpolttolaitoksia valvotaan ympäristöviranomaisten toimesta. Keräilypisteestä vastuussa olevan toimijan tulee varmistaa, että käytettävät kuljetusliikkeet ja hävityspaikat on hyväksytty käsittelemään kyseistä jätettä (esim. ympäristöluvassa kv-ruokajäte on sallittu toimittaa kaatopaikalle). Toimijoiden tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan käyttämiensä kuljetusliikkeiden ja hävityspaikkojen ympäristöluvan mukainen hyväksyntä kunnaneläinlääkärille tai Ruokavirastolle.

Toiminnan lopettamisilmoituksen pystyy tekemään yllä olevalla rekisteröintilomakkeella. 

Lisätietoja osoitteesta abp @ ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 10.9.2020