Vuonna 2015 eläinlääkäreiden toiminnasta kanneltiin 59 tapauksessa

29. marraskuuta 2018

Eviraan tehtiin vuonna 2015 yhteensä 59 uutta kantelua eläinlääkärinammatin harjoittamisesta. Kantelujen määrä nousi hieman vuodesta 2014. Silloin Eviraan tehtiin 38 kantelua. 

Yleisimmin kanneltiin koirien ja kissojen hoidosta. Kantelut koskivat pääasiasiassa sitä, oliko eläin saanut asianmukaista hoitoa, oliko eläinlääkäri tehnyt oikean diagnoosin tai antanut oikean lääkityksen ja olivatko jatkohoito-ohjeet riittäviä. Useissa kanteluissa Eviraa pyydettiin myös selvittämään, oliko eläinlääkärin käytös asiakasta kohtaan ollut asianmukaista. Kanteluita tehtiin myös muista syistä, kuten tyytymättömyydestä valvontaeläinlääkärien toimintaan eläinsuojelutarkastuksilla.  

Vuonna 2015 Evirassa käsiteltiin yhteensä50 kantelua. Kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin yksi vuosi. Kanteluratkaisuissa eläinlääkärille annettiin huomautus, kiinnitettiin eläinlääkärin huomiota toiminnassa havaittuihin epäkohtiin tai annettiin ohjausta yhteensä 18 tapauksessa. Eläinlääkärin toiminta katsottiin asianmukaiseksi eikä mitään toimenpiteitä siis seurannut17 tapauksessa. Kanteluista loput eli 15 kappaletta jätettiin tutkimatta. Yleisin syy, ettei Evira enemmälti käsitellyt kantelua oli se, että kantelu oli samanaikaisesti myös toisen viranomaisen käsiteltävänä. 

Edellä mainittujen kanteluiden lisäksi Evira käsittelee vuosittain valvonta-asioina eläinlääkärien lääkkeiden luovutusta, määräämistä ja hankkimista koskevia tapauksia. Lääkitsemistä koskevat asiat eivät tulleet vireille kanteluina vaan aluehallintoviraston suorittamien tarkastusten johdosta. Näissä tapauksissa Evira antoi vuonna 2015 eläinlääkäreille varoituksia yhteensä kolmessa tapauksessa. Evira antoi lisäksi yhden varoituksen eläinlääkärille todistuksen väärentämisestä.

Lisätietoja antaa: 

Lakimies Heini Peltoniemi, puh. 040 8271156, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi