Tilastotietoa vuodelta 2017

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan käsittelemät lausuntopyynnöt vuonna 2017

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2017 kokouksissaan 24 lausuntopyyntöä. Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen kuudessa (6) tapauksessa.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että 14 tapausta koski koiria, neljä lehmää, kolme hevosia, kaksi kissaa ja yksi marsua.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2017 noin 3,5–8,5 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin 6–8 kuukautta.

Käsittelyaika-arvio vuodelle 2018 on noin 6–9 kuukautta.

Lautakunta on edellä mainittujen lausuntojen lisäksi antanut yhden ratkaisun, joka liittyi lausuntoasian uudelleenkäsittelypyyntöön.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022