Tilastotietoa vuodelta 2018

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan käsittelemät lausuntopyynnöt vuonna 2018

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2018 kokouksissaan 25 lausuntopyyntöä. Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen kahdeksassa (8) tapauksessa.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että 14 tapausta koski koiria, kuusi hevosia, kolme lehmää ja kaksi kissaa.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2018 noin 4 – 10 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin viisi (5) kuukautta.

Käsittelyaika-arvio vuodelle 2019 on noin 5-9 kuukautta.

Lautakunta on edellä mainittujen lausuntojen lisäksi käsitellyt kaksi uudelleenkäsittelypyyntöä sekä antanut kaksi ratkaisua lausuntopyyntöjen peruutuksiin liittyen. Lautakunta on lisäksi tehnyt yhden ratkaisun, jossa asian käsittely päätettiin lisäselvitysten toimittamatta jättämisen vuoksi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022