Tilastotietoa vuodelta 2019

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan käsittelemät lausuntopyynnöt vuonna 2019

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2019 kokouksissaan 21 lausuntopyyntöä.

Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen kahdessa (2) tapauksessa.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että kymmenen (10) tapausta koski koiria, seitsemän (7) hevosia, neljä (4) kissoja.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2019 noin 4,5  – 10 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin ollut kuusi (6) kuukautta.

Lautakunta on edellä mainittujen lausuntojen lisäksi saanut kaksi uudelleenkäsittelypyyntöä samaan asiaan liittyen.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022