Tilastotietoa vuodelta 2020

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan käsittelemät lausuntopyynnöt vuonna 2020

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2020 kokouksissaan 22 lausuntopyyntöä, joista yksi koski asiaa, joka käsiteltiin uudelleen. Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen yhdeksässä (9) tapauksessa.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että 18 tapausta koski koiria, kaksi hevosia, yksi lehmää ja yksi kissaa.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2020 noin 6 – 12 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin yhdeksän (9) kuukautta.

Käsittelyaika-arvio vuodelle 2021 on noin 6-12 kuukautta.

Lautakunta on edellä mainittujen lausuntojen lisäksi käsitellyt yhden uudelleenkäsittelypyynnön sekä antanut yhden ratkaisun lausuntopyynnön peruutukseen liittyen. Lautakunta on lisäksi tehnyt kaksi ratkaisua, joissa asian käsittely päätettiin lautakunnan toimivallan puutteen vuoksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022