Tilastotietoa vuodelta 2021

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan käsittelemät lausuntopyynnöt vuonna 2021

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2021 kokouksissaan 40 lausuntopyyntöä, joista kolme koski asioita, jotka käsiteltiin uudelleen. Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen seitsemässä (7) tapauksessa. Lisäksi yhdessä tapauksessa lautakunta ei voinut asiassa saadun selvityksen puutteellisuuden ja ristiriitaisuuden vuoksi ottaa kantaa siihen, onko eläinlääkäri tehnyt laissa tarkoitettua hoitovirhettä.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että 16 tapausta koski koiria, kuusi hevosia, kaksi lehmiä, viisi kissoja ja yksi chinchillaa.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2021 noin 6–18 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin kymmenen (10) kuukautta.

Käsittelyaika-arvio vuodelle 2022 on noin 6–15 kuukautta.

Lautakunta on edellä mainittujen lausuntojen lisäksi antanut yhden ratkaisun lausuntopyynnön peruutukseen liittyen.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022