Tilastotietoa vuodelta 2022

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan käsittelemät lausuntopyynnöt vuonna 2022

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2022 kokouksissaan 32 lausuntopyyntöä, joista kaksi koski asioita, jotka käsiteltiin uudelleen. Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen kahdeksassa (8) tapauksessa.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että 23 tapausta koski koiria, kolme hevosia, kaksi nautoja ja kaksi kissoja.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2022 noin 6–18 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin kymmenen (10) kuukautta.

Käsittelyaika-arvio vuodelle 2023 on noin 6–18 kuukautta.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.4.2023