Tilastotietoa vuodelta 2023

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan käsittelemät lausuntopyynnöt vuonna 2023

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2023 kokouksissaan 30 lausuntopyyntöä, joista kaksi koski asioita, jotka käsiteltiin uudelleen. Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen neljässä (4) tapauksessa.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että 20 tapausta koski koiria, kuusi hevosia, kolme kissoja ja yksi lampaita.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2023 noin 6–24 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin yksitoista (11) kuukautta.

Käsittelyaika-arvio vuodelle 2024 on noin 8–18 kuukautta.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2024