Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella.

Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. Jos kunta ei järjestä palvelua kaikille kotieläimille, on kunnan osoitettava eläinlääkintähuollon suunnitelmassaan (määräaika 1.11.2011), että palveluja on muille kuin hyötyeläimille saatavissa riittävästi ja keskeytyksettä yksityissektorilta.

Hyötyeläimellä tarkoitetaan kotieläintä, jota pidetään maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa taikka ihmiselle tarpeellista työsuoritusta varten.

Peruseläinlääkäripalveluun kuuluvat eläinlääkärin käynnit suureläinten pitopaikkoihin sekä pieneläinten hoito vastaanotolla. Peruseläinlääkäripalvelun tulee olla saatavilla palveluiden käyttäjien kannalta kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen.

Peruseläinlääkäripalveluun kuuluvat puhelinneuvonta, kotieläinten terveyden- ja sairaanhoito sekä tuotantoeläinten terveydenhuolto.

Kunta voi halutessaan järjestää myös perustason ylittäviä palveluja kuten erikoiseläinlääkäripalveluja ja palveluja, jotka vaativat erityisiä toimintavälineitä.

Yksityisiltä eläinlääkäreiltä ja eläinlääkäriasemilta on paikkakunnasta riippuen saatavissa sekä peruseläinlääkäripalveluja että erikoiseläinlääkäripalveluja.