Ruokavirasto laillisti vuonna 2023 ennätysmäärän uusia eläinlääkäreitä

29. joulukuuta 2023

Ruokavirasto myönsi vuonna 2023 eläinlääkärinammatin harjoittamisoikeuden yhteensä 139 eläinlääkärille. Määrä on kaikkien aikojen ennätys. Luvussa ovat mukana vain pysyvästi laillistetut eläinlääkärit. Luvussa ei ole mukana eläinlääketieteen opiskelijoita, joille on myönnetty väliaikainen ammatinharjoittamisoikeus (ns. kandidaatinoikeus).

Vuoden 2023 aikana laillistetuista eläinlääkäreistä 73 oli valmistunut Suomessa, 36 Virossa ja 30 muissa EU-maissa. Helsingin ja Tarton yliopistot ovat edelleen merkittävimmät opinahjot suomalaisille eläinlääkäreille. EU:n ulkopuolella koulutuksensa saaneita eläinlääkäreitä ei laillistettu menneenä vuonna lainkaan.

Eläinlääkärin nimike on suojattu ammattinimike ja vain Ruokaviraston laillistama henkilö saa käyttää itsestään nimitystä eläinlääkäri tai harjoittaa eläinlääkärin ammattia.

Lue lisää: 

Oikeus toimia eläinlääkärinä