Maksut

Eläinlääkärin laillistaminen

 • Suomessa koulutetut, laillistuspäätös 91,00 euroa
 • EU-ETA alueella koulutetut, laillistuspäätös (automaattinen tunnustaminen) 201, 00 euroa

Ammattipätevyyden tunnustaminen

 • päätös korvaavista toimenpiteistä tai kelpoisuuskokeesta 211,00 euroa
 • lopullinen laillistuspäätös 91,00 euroa 
 • päätös osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta 211,00 euroa
 • EU/ETA -alueen ulkopuolella koulutetut:
  • määräys lisäopinnoista/ehdollinen päätös 211,00 euroa
  • lopullinen päätös 201,00 euroa

Väliaikaiset oikeudet eläinlääkärin ammatinharjoittamiseen 

 • Suomessa eläinlääketiedettä opiskelevan väliaikainen oikeus
  • ensimmäinen ilmoitus 50,00 euroa
  • jatkohakemuksen perusteella myönnettävä oikeus 91,00 euroa
 • Muualla kuin Suomessa eläinlääketiedettä opiskelevan väliaikainen oikeus 211,00 euroa
 • Väliaikainen oikeus opetus- ja tutkimustehtävissä 211,00 euroa

Erikoiseläinlääkärin oikeuden myöntäminen Suomessa tai ulkomailla suoritetun erikoiseläinlääkärin tutkinnon perusteella 271,00 euroa

Ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta eläinlääkärinpalvelujen tarjoamisesta

 • ensimmäinen ilmoitus 171,00 euroa
 • uusintailmoitus 91,00 euroa

Jos eläinlääkärin ammatinharjoittamista koskeva hakemus tai ilmoitus hylätään, hakemus peruutetaan tai asia muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, peritään käsittelymaksuna puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022