Eläinten mikrobilääkkeitä koskevat lääkemääräykset voimassa vain viisi päivää

9. helmikuuta 2022

EU:n eläinlääkeasetus rajoittaa eläimille kirjoitetun mikrobilääkkeiden lääkemääräyksen voimassaolon viiteen päivään. Tieto muutoksesta tulee todennäköisesti yllätyksenä eläimen omistajalle, jonka eläimelle on vuoden 2021 aikana määrätty apteekkiin mikrobilääkettä. Ennen EU-asetuksen soveltamisen alkua (28.1.2022) annetut mikrobilääkemääräykset olivat voimassa vain 1.2.2022 asti.

Mikrobilääkemääräysten voimassaolon lyhentäminen viiteen päivään on yksi Euroopan unionin hallitun mikrobilääkkeiden käytön ja resistenssin torjunnan tehostamistoimista.

Mitä ovat mikrobilääkkeet EU:n lääkitsemisasetusten näkökulmasta?

EU:n eläinlääkeasetuksen määritelmien mukaan mikrobilääkkeisiin kuuluvat

  • bakteerilääkkeet (antibiootit)
  • viruslääkkeet
  • sienilääkkeet
  • alkueläinlääkkeet

EU:n eläinlääkeasetus ei ota kantaa siihen, mikä on mikrobilääkkeen lääkemuoto. Samoin yhdistelmävalmisteet, joissa on mikrobilääkettä, kuuluvat lääkkeisiin, joiden lääkemääräys on voimassa viiden päivän ajan.

Muiden kuin mikrobilääkkeiden lääkemääräykset eläimille voimassa yhden vuoden

Eläimille määrätään paljon myös muita lääkkeitä kuin mikrobilääkkeitä. Näiden lääkemääräyksen voimassaolon pituudesta säädetään kansallisesti, ja lääkemääräykset ovat voimassa vuoden määräämispäivästä. Tällaisia ovat esimerkiksi

  • ulkoloislääkkeet, jotka tehoavat punkkeihin, kirppuihin, täihin tai väiveisiin
  • sisäloislääkkeet, jotka tehoavat suolinkaisiin, lapamatoihin ja muihin sisäloisiin
  • kortikosteroidit
  • immunomodulaattorit kuten siklosporiini

Muilta kuin mikrobilääkkeiden lääkemääräyksiltä, jotka on annettu ennen 28.1.2022, ei myöskään edellytetä EU-asetuksen mukaisia tietoja. Ne ovat voimassa määräämishetken lainsäädännön mukaisina voimassaoloajan loppuun.

Fimea tiedottaa apteekkeja muuttuneesta lainsäädännöstä. Eläinlääkärien olisi hyvä muistuttaa muuttuneesta tilanteesta eläinten omistajia.

Lue lisää lääkitsemislainsäädännön muutoksista

Lisätietoja:
ylitarkastaja Liisa Kaartinen
ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara
ylitarkastaja Saija Kalenius
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

8.2.2022 julkaistuun uutiseen on päivitetty tietoa ennen 28.1.2022 annettujen, muiden kuin mikrobilääkkeiden lääkemääräysten vaatimuksista.