Eläinten lääkitseminen

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö muuttui 28.1.2022, jolloin alkoi EU:n eläinlääkeasetuksen 2019/6 ja EU:n lääkerehuasetuksen 2019/4 ja näiden nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Muutokset (16/2022) lakiin eläinten lääkitsemisestä (387/2014) astuivat voimaan 28.1.2022. Lain nojalla annettuihin kansallisiin asetuksiin on tulossa muutoksia myöhemmin tänä vuonna.

Lääke on aine tai valmiste, jota käytetään lievittämään, parantamaan tai ehkäisemään ihmisissä tai eläimissä esiintyviä sairauksia ja niiden oireita.

Lääkkeitä ja muita eläinten käsittelyssä käytettäviä aineita on käytettävä niin, että ne edistävät eläimen terveyttä ja hyvinvointia. Lääke ja muu eläinten käsittelyssä käytettävä aine on annettava eläimelle siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa eläimelle. Tuotantoeläimelle lääke ja muu eläinten käsittelyssä käytettävä aine on lisäksi annettava siten, ettei eläimestä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus tai laatu tarpeettomasti heikkene. Lääkkeen tai muun eläinten käsittelyssä käytettävän aineen antamisesta ei myöskään saa aiheutua merkittävää haittaa ihmiselle tai ympäristölle.

Lääkkeitä käytetään eläimille monien erilaisten sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Esimerkiksi antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien tulehdussairauksien hoidossa ja kipulääkkeitä kivun lievittämiseen. Sairauksien ennaltaehkäisyyn voidaan käyttää muun muassa rokotteita tai vitamiineja.

Lääkkeiden käyttöä eläimille voidaan lainsäädännön perusteella tarvittaessa rajoittaa tai kieltää, jos lääkkeiden käyttö voi vaarantaa elintarvikkeiden turvallisuuden tai laadun, lääke aiheuttaa muuta merkittävää haittaa eläimille, ihmisille tai ympäristölle tai lääkettä käytetään eläinten kasvun tai tuotannon lisäämiseen.

Lainsäädäntö

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 19.6.2024