Blogi: Lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä siirtyy EU-aikaan

26. tammikuuta 2022

Tammikuun 28. päivä alkaen koko EU:ssa säädellään eläinten lääkitsemistä EU-asetuksilla. Kansallisella lainsäädännöllä täydennetään ja tarkennetaan Suomessa sovellettavia toimintatapoja. Myös EU tulee antamaan erinäisistä asioista lisää säädöksiä. Lainsäädäntö ei siis suinkaan ole vielä valmis. Ruokavirasto tiedottaa lisää, kun lisätietoa saadaan säädösten valmistuessa.

Elintarviketuotantoeläinten lääkityskirjanpito

Elintarviketuotantoeläimistä pidettävä lääkekirjanpito jatkuu toistaiseksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 21/2014 mukaisena. Samoin säilytetään kirjanpidon yhteydessä eläinlääkärin lääkemääräykset ja kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta ja näihin liittyvät muut tositteet.

Antibioottiresistenssin torjunta fokuksessa

Suomessa antibioottien hallittua käyttöä on ohjattu suosituksin vuodesta 1996 lähtien, ja Suomi onkin ollut muiden Pohjoismaiden ohella tässä suhteessa edelläkävijä. Laissa eläinten lääkitsemisestä on ollut hallitun antibioottikäytön säännöksiä vuodesta 2014 lähtien. Nyt EU:n eläinlääkeasetus siirtää kaikkia unionin jäsenvaltioita hallitussa antibioottien käytössä Suomen ja muiden Pohjoismaiden suuntaan. Tähän asti kaikissa EU-maissa vastaavia säännöksiä ei ole ollut, joten joissakin maissa on odotettavissa suuria muutoksia eläinten lääkityskäytännöissä. Muun muassa ennaltaehkäisevää käyttöä (profylaksiaa) rajoitetaan, mikä onkin pohjoismaisesta näkökulmasta askel oikeaan suuntaan.

EU-säännösten hallitun lääkekäytön säädökset koskevat bakteereihin tehoavien antibioottien lisäksi myös sieni-, virus- ja alkueläinlääkkeitä. Toimenpiteitä on monia:

  • EU-asetukset lyhentävät mikrobilääkevalmisteen lääke- ja lääkerehumääräysten voimassaoloajan viiteen päivään.
  • Jatkossa eläinlääkärin on kirjoitettava lääkerehumääräys myös silloin, kun tilasekoittamo tai tilarehustamo valmistaa lääkerehua yksinomaan omille eläimilleen, kun aiemmin tätä ei ole vaadittu.
  • EU tulee myös julkaisemaan myöhemmin luettelon mikrobilääkkeistä, joille ei EU:ssa voi myöntää myyntilupaa eläinlääkkeenä.
  • Mikrobilääkkeiden myyntiluvasta poikkeavaan käyttöön on tulossa EU:sta rajoituksia; eläinlääkärin oikeutta määrätä mikrobilääkkeitä ns. kaskadisäännöksin tullaan rajoittamaan.

Hallittu mikrobilääkekäyttö ei ole ainoastaan rajoituksia. EU edellyttää jäsenvaltioita jatkossa keräämään kattavasti tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä eläinlajikohtaisesti, mikä antaa tulevaisuudessa hyvän perustan riskien arvioimiselle ja riskinhallinnan toimien oikealle kohdentamiselle. Suomessa tiedot tullaan keräämään eläinlääkäreiltä, ja kerääminen käynnistyy tämän vuoden alkupuolella.

Myös eläimille EU-laajuinen lääkemääräys

Ihmisten lääkemääräyksellä apteekit ovat jo vuosia voineet toimittaa lääkkeen asiakkaalle missä tahansa EU-alueella. EU:n eläinlääkeasetuksen myötä myös eläinten lääkemääräykset ovat voimassa koko EU:n alueella. Toistaiseksi ei ole tietoa, miten tämä käytännössä tulee toimimaan; esimerkiksi kielivaatimuksista tai lääkkeenmääräämisoikeuden varmistamisesta ei ole tietoa. Tästä ei tule oikotietä lääkkeiden hankkimiseen ulkomailta. Lääkemääräys edellyttää edelleen, että eläinlääkäri on tehnyt potilaalle kliinisen tutkimuksen tai arvioinut muutoin asianmukaisesti potilaan terveydentilan, mikä on jatkossakin edellytys oikealle, harkitulle ja vastuulliselle eläinlääkkeiden käytölle.

Lue lisää lainsäädännön muutoksesta

liisa-kaartinen-web.jpg

Ylitarkastaja
Liisa Kaartinen
Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikkö