Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito

Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta on säädetty asetuksella MMMa 21/14. Kirjanpito koskee tuotantoeläimelle annettuja lääkkeitä ja lääkerehuja.

Kirjattavat tiedot

  1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot 
  2. lääkityksen antopäivämäärät 
  3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama henkilö) 
  4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe 
  5. lääkkeen nimi 
  6. lääkkeen tai lääkerehun määrä 
  7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika 
  8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä

Kuten aiemminkin eläinlääkärin nimen asemesta kirjanpitoon voidaan merkitä eläinlääkärin tunnusnumero.

Sikavaan ja Nasevaan kuuluvilla tiloilla lääkekirjanpitoa on pidettävä sähköisessä järjestelmässä, jos eläinlääkäri luovuttaa tilalle lääkkeitä tulevan tarpeen varalle.

Kirjanpidon yhteydessä säilytettävät tositteet

Kirjanpidon yhteydessä on säilytettävä eläinlääkärin reseptit ja kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta. Lisäksi on säilytettävä eläinlääkäriltä, apteekista tai lääkerehun luovuttajalta saadut muut tositteet lääkkeiden tai lääkerehujen myynnistä tai muusta luovutuksesta. Näitä ovat esimerkiksi apteekista ostettujen reseptivapaiden lääkkeiden kuitit (esimerkiksi pistettävä porsasrauta ja suun kautta annettavat nesteytysvalmisteet).

Kirjaa pian ja säilytä viisi vuotta

Tiedot lääkityksistä on merkittävä kirjanpitoon mahdollisimman pian. Tiedot kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikista lääkityksistä on saatava helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpidon säilytysaika on edelleen viisi vuotta viimeisestä lääkkeen annosta huolimatta siitä, onko eläin elossa vai ei.

Valvontaoikeudesta on myös säädetty

Ruokavirastolla ja aluehallintovirastolla sekä kunnaneläinlääkärillä, aluehallintoviranomaisen määräyksestä, on oikeus tarkastaa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito. Eläimen omistajan tai haltijan on viipymättä esitettävä lääkekirjanpidon tiedot valvontaa varten.

Valvontaa tehdään otantalähtöisenä, antibioottimaitolöydöksien perusteella tai osana tuki- ja elintarvikevalvontaa. Sikava- ja Naseva-tilojen on pyydettäessä toimitettava luovutetuista lääkkeistä sähköisessä järjestelmässä pidettävä kirjanpito valvontaviranomaisen nähtäväksi sähköisessä muodossa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2022