Oikea antibiootti oikeaan vaivaan! Euroopan antibioottipäivänä korostetaan diagnosoinnin merkitystä

17. marraskuuta 2020

Ruokavirasto muistuttaa oikean diagnoosin tärkeydestä, kun antibiootteja käytetään eläinlääkinnässä. Keskiviikkona 18. marraskuuta vietetään Euroopan antibioottipäivää. Teemapäivän tarkoituksena on lisätä tietoa antibioottien asianmukaisesta käytöstä, jotta ehkäistään antibiooteille vastustuskykyisten taudinaiheuttajien yleistyminen ja säilytetään nykyisten antibioottien teho sairauksien hoidossa.

– Huolellinen eläimen tutkiminen ja tarvittaessa näytteiden ottaminen oikean diagnoosin varmistamiseksi ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta lääkityksen tarve ja oikea lääkevalinta voidaan varmistaa. Oikein kohdistetulla antibioottien käytöllä voidaan auttaa säilyttämään antibioottien teho eläinten ja ihmisten bakteeritulehdusten hoidossa. Kannustamme myös eläinlääkäreitä jatkuvasti päivittämään hoitokäytäntöjään siten, että käytössä ovat uusimman tiedon mukaiset hoitovaihtoehdot. Näin voidaan joissain tapauksissa edelleen vähentää antibioottien tarvetta tai jopa kokonaan välttyä niiden käytöltä, painottaa elintarvikeketjulinjan ylijohtaja Pia Mäkelä Ruokavirastosta.

Suomessa käytetään antibiootteja eläimille maltillisesti. Useimmiten lääkitään yksittäisiä eläimiä, ja ruoantuotannossa antibioottien käyttö on eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa vertailussa vähäistä. Käytetyistä antibiooteista ylivoimainen enemmistö kuuluu Euroopan lääkevirasto EMA:n vastuullisen käytön luokituksessa ensisijaisiin vaihtoehtoihin. Näiden katsotaan aiheuttavan vähiten ongelmia ihmisten infektioiden lääkevalinnassa, koska laajakirjoisempia antibioottivaihtoehtoja on yleensä olemassa.

Ruokavirasto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat listanneet eläinlääkäreiden käyttöön vuonna 2020 Suomessa markkinoilla olevat antibiootit EMA:n vastuullisen käytön luokituksen mukaan. Lisäksi opastamme eläinlääkäreitä bakteerinäytteiden herkkyysmäärityksessä ja muistutamme Ruokaviraston yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa valmistelemista mikrobilääkkeiden käyttösuosituksista yleisimpiin eläinten bakteeritauteihin.

Euroopan antibioottipäivä ajoittuu maailmanlaajuisen teemaviikon (World Antimicrobial Awareness Week) 18.–24.11. alkuun. Maailman terveysjärjestö WHO:n, Maailman eläintautijärjestö OIE:n ja YK:n maatalous- ja ruokajärjestö FAO:n teemaviikolla pyritään niin ikään lisäämään tietoutta antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista ja kannustetaan toimiin, joilla hidastetaan lääkkeille vastustuskykyisten infektioiden yleistymistä. Työ antibioottien tehon säilyttämiseksi näkyy teemaviikon aikana Ruokaviraston nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Lisätietoja:

ylijohtaja Pia Mäkelä, p. 029 520 4726
ylitarkastaja Saija Kalenius, p. 029 520 4821

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Blogi: Oikea antibiootti oikeaan vaivaan – Euroopan antibioottipäivä 2020
Mikrobilääkeresistenssi (AMR)
European Antimicrobial Awareness Day (ECDC)
World Antimicrobial Awareness Week 2020 (OIE)