Umpeenpanovalmisteissa vakava saatavuushäiriö

22. joulukuuta 2021

Fimea on tiedottanut laajasta lehmien umpeenpanovalmisteiden saatavuushäiriöstä. Umpimycin vet intramammaari -valmisteen saatavuuskatkos kestää maaliskuulle 2022 asti. Häiriötilanne koskee monia maita.

Häiriötilanteen johdosta yliopistollinen eläinsairaala on antanut suositukset umpeenpanokäytänteisiin huonontuneessa umpeenpanovalmisteiden saatavuustilanteesessa.

Fimean tiedote (20.12.2021) 
Fimean tiedote (17.1.2022)

Yliopistollisen eläinsairaalan suositukset eläinlääkäreille ja tuottajille häiriötilanteeseen (pdf)