Lääkeluettelot

Eläinlääkärin noudatettava EU:n eläinlääkeasetuksen säännöksiä 28.1.2022 lähtien

  • Eläinlääkärin on käytettävä ensi sijaisesti myyntiluvallista valmistetta, joka on hyväksytty kyseiseen käyttöaiheeseen. Jos tällaista valmistetta ei ole, eläinlääkäri valitsee lääkkeen EU:n eläinlääkeasetuksen kaskadisäännösten mukaan.
  • Kaskadikäytössä eläinlääkärin on varmistettava, että elintarviketuotantoeläimelle käytettävän valmisteen sisältämät farmakologisesti aktiiviset aineet ovat MRL-asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä 1.
  • Eläinlääkäri asettaa kaskadikäytössä varoajat. EU:n eläinlääkeasetuksessa on säädetty kaskadikäytön vähimmäisvaroajat 115 artiklassa.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2023