Lääkerehujen määrääminen

Eläinlääkäri saa määrätä lääkerehuja vain eläinten tai niistä otettujen näytteiden tutkimustulosten perusteella tai tutkittuaan eläimet itse. Jos tuotantotilan tuotantoeläimille joudutaan käyttämään mikrobilääkkeitä ryhmälääkityksinä samalle ikäryhmälle saman oireen hoitoon useammin kuin kaksi kertaa vuodessa, eläinlääkärin on huolehdittava aiheuttajamikrobin ja sen lääkeherkkyyden tutkimisesta ennen uusien mikrobilääkehoitojen aloittamista. Lisäksi eläinlääkärin on varmistuttava siitä, ettei lääkerehun antaminen ole ristiriidassa muun hoidon tai muiden annettujen lääkkeiden kanssa.

Lääkerehua saa määrätä kerralla vain sen verran kuin hoidon kannalta on välttämätöntä. Yhdellä lääkerehumääräyksellä saa määrätä lääkerehuja ainoastaan yhtä hoitojaksoa varten. Tuotantoeläimille saa kuitenkin määrätä lääkerehua kerralla korkeintaan yhden kuukauden tarvetta varten.

Lääkerehumääräys kirjoitetaan neljänä kappaleena maa- ja metsätalousministeriön asetuksen lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä (7/EEO/2008) liitteen 7 mallin mukaiselle lomakkeelle. Ruokavirasto on tehnyt oheisen lomakkeen, jonka voi täyttää sähköisesti. Eläinlääkärin on omakätisesti allekirjoitettava lomake, joten sähköistä lomaketta ei voi suoraan lähettää lääkerehun valmistajalle tai jälleenmyyjälle.

Eläinlääkäri toimittaa alkuperäisen lääkerehumääräyksen sekä yhden kopion lääkerehun valmistajalle tai jälleenmyyjälle, joka toimittaa toisen kappaleista edelleen tuotantotilalle. Lisäksi eläinlääkärin on lähetettävä yksi kopio sille lääninhallitukselle, jonka alueella tuotantotila sijaitsee. Yksi kopio jää eläinlääkärille. Lääkerehumääräystä ja sen kopioita on säilytettävä viisi vuotta.

Lääkerehumääräys on voimassa kaksi kuukautta sen määräämispäivästä lähtien.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2019