Usein kysyttyä NDM-bakteereista

Mitä ovat karbapeneemit?

Karbapeneemit ovat laajakirjoisia antibiootteja eli ne vaikuttavat useisiin eri bakteereihin. Ne ovat yksi viimeisimmistä vaihtoehdoista hoidettaessa moniresistenttien bakteerien aiheuttamia infektioita ihmisellä. Karbapeneemejä ei ole rekisteröity eläinten lääkitsemiseen. Niiden käyttö eläimille on Suomessa kielletty.

Mikä on NDM?

NDM on yksi karbapeneemejä hajottavista entsyymeistä. Nimensä se on saanut ensimmäisen tapauksen mukaan – ruotsalainen potilas oli saanut hoitoa Intian New Delhissa sijaitsevassa sairaalassa. Ruotsissa hänellä todettiin virtsassa NDM-entsyymiä tuottava Klebsiella-bakteeri. NDM-entsyymiä tuottavat bakteerit ovat vastustuskykyisiä karbapeneemeille ja usein myös kaikille muille tunnetuille antibioottiryhmille. NDM-entsyymiä esiintyy suolistobakteereilla kuten E. coli -, Klebsiella pneumoniae - ja Salmonella-bakteereilla. Muita bakteerisukuja, joilla entsyymiä on todettu, ovat Acinetobacter ja Pseudomonas.

Mitä NDM- bakteerit aiheuttavat?

Vaikka NDM-bakteerit pystyvät hajottamaan laajakirjoisia antibiootteja, ei NDM- tai muun karbapenemaasin tuotto lisää näiden bakteerin taudinaiheutuskykyä. NDM-bakteerit eivät ole perusterveille vaarallisia ja tartunta on usein oireeton. Silloin kun tartunnasta seuraa infektio, on sen hoito hankalaa, koska nämä bakteerit ovat erittäin vastustuskykyisiä lähes kaikille tunnetuille antibiooteille.

Missä eläimissä NDM-entsyymiä tuottavia bakteereita on todettu?

NDM-positiivisia bakteereja on toistaiseksi todettu erittäin harvoin eläimissä. NDM-entsyymiä tuottavia E. coli -bakteereja on todettu USAssa koirilla ja kissassa. Bakteerit olivat pääasiassa peräisin virtsatietulehduksista sekä haava- ja sieraineritteestä. Kiinassa on eristetty broileri- ja sikanäytteistä NDM- entsyymiä tuottava Acinetobacter ja Saksassa haarahaukasta NDM-positiivinen Salmonella Corvallis. Italiassa on todettu eläinsairaaloissa hoidossa olleilla koirilla 0,8 % ulosteessa NDM-entsyymiä tuottava Acinetobacter. NDM- ja muiden karbapeneemejä hajottavien bakteereiden todellinen esiintyvyys eläimissä on huonosti tunnettu.

Onko karbapeneemeille vastustuskykyisiä bakteereita todettu eläimillä Suomessa?

Suomessa todettiin NDM-positiivinen E. coli koiran korvanäytteestä keväällä 2015. NDM E. coli löytyi myös toiselta koiralta; koirilla oli kontakti toisiinsa. Kotimaisilla tuotantoeläimillä karbapeneemeille vastustuskykyisiä bakteereita ei ole todettu.

Voiko NDM-bakteeri siirtyä ihmisten ja eläinten välillä?

NDM-bakteereita todetaan lisääntyvässä määrin ihmisillä kaikilla mantereilla. Ihmiset ja heidän lemmikkinsä elävät usein läheisessä kosketuksessa joten bakteerien siirtyminen ihmisten ja eläinten välillä on mahdollista. Suomessa NDM-bakteereita on viime vuosina todettu ihmisillä useita kertoja; sen sijaan eläimillä ensimmäinen löydös tehtiin vuonna 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) internet-sivuilta löytyy lisätietoa Suomessa ihmisillä todetuista karbapeneemille vastustuskykyisistä bakteereista.

Voidaanko NMD-bakteerien lisääntyminen estää?

Antibiootit suosivat resistenttien bakteerien säilymistä ja leviämistä niin ihmisillä kuin eläimillä, joten antibioottihoidon tulee aina olla perusteltua. Kaikkein laajakirjoisimpien antibioottien, erityisesti karbapeneemien, käyttö eläimillä on Suomessa kielletty. 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2019