Pysyvä mikrobilääketyöryhmä

Työryhmän tehtävät

Pohtia keinoja edistää hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä eläimillä, esim.

  1. suunnitella ajantasaista, mikrobilääkkeitä koskevaa tiedottamista eläinlääkäreille
  2. ohjata mikrobilääkesuositusten kehittämistä ja valmistelua
  3. seurata ja ohjata annettujen suositusten noudattamista
  4. suunnitella ja koordinoida eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden käytön seurantaa

Viimeisimmän kokouksen pöytäkirja (17.2.2022 kokous).

Pysyvän mikrobilääketyöryhmän jäsenet toukokuu 2018 – toukokuu 2023:

Heli Simojoki.Heli Simojoki, puheenjohtaja Katarina Eskola.Katarina Eskola Mari_Friman.jpgMari Friman
Thomas Grönthal.Thomas Grönthal Annamari Heikinheimo.Annamari Heikinheimo Nina Kaario.Nina Kaario
Ritva Kaikkonen.Ritva Kaikkonen
Irina-Karvinen.Irina Karvinen Katariina Kivilahti-Mäntylä.Katariina Kivilahti-Mäntylä
Paula Kurittu.Paula Kurittu Katja Kyröläinen.Katja Kyröläinen Riikka Lasonen.Riikka Lasonen
Katri Levonen.Katri Levonen Tita-Maria Muhonen.Tita-Maria Muhonen Anna Mykkänen.Anna Mykkänen
Kati Niinistö.Kati Niinistö Satu Olkkola.Satu Olkkola Maija Penttilä.Maija Penttilä
Tarja Pohjanvirta.Tarja Pohjanvirta Olli Ruoho.Olli Ruoho Kirsi Schildt.Kirsi Schildt
Katriina Siikarla.Katriina Siikarla Jenni Sukura.Jenni Sukura Ina Toppari.Ina Toppari

 

Työryhmän sihteerit:

Henriette Helin-Soilevaara.Henriette Helin-Soilevaara

Saija Kalenius.Saija Kalenius

Työryhmää koskevissa asioissa ole yhteydessä sihteereihin (etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi)

Työryhmän jäsenten esittelyt:

Katarina Eskola, ELL
Edustan työryhmässä Yliopistollista pieneläinsairaalaa.

Työskentelen laboratorioeläinlääkärinä Helsingin yliopiston kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston mikrobiologisessa laboratoriossa (YESLAB). Työssäni käsittelen ja tulkitsen kliinisiä potilasnäytteitä. Tehtävänäni on selvittää, mitä bakteereita näytteissä kasvaa ja mitkä antibiootit niihin tehoavat. Erityisosaamiseni liittyy seura- ja harraste-eläinten (koirat, kissat ja hevoset) bakteeri-infektioihin ja niiden antibioottihoitoon.

Olen kiinnostunut etenkin moniresistenteistä bakteereista ja haluan työni kautta ehkäistä tällaisten kantojen syntymistä ja leviämistä. Mielestäni antibioottiresistenssin käsitteleminen eläimet, ihmiset ja ympäristön käsittävänä ilmiönä on erityisen tärkeää ja työskentelen tämän ajattelutavan puolesta.


Mari Friman, Sairaalaeläinlääkäri, Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri
Edustan työryhmässä Helsingin Yliopistoa.

Erityisosaamisalueeni liittyy nautojen sekä sikojen sairauksien diagnosointiin ja lääkintään. Olen päivittäin tekemisissä tuotantoeläinten lääkinnän ruohonjuuritasolla. Intohimoni on miettiä, mikä lääkitysreitti ja lääkevalinta olisi paras sairaalle eläimelle. Pyrin pääsemään tuotantoeläinten sairastapauksissa mahdollisimman lähelle diagnoosia, jotta vältyttäisiin toimimattomilta ja turhilta antibioottikuureilta. Mottonani on: Selvitä sairaus ja lääkitse oikein.

 


Thomas Grönthal, ELT, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri
Edustan työryhmässä Eläinlääkäriliittoa.

Erityisosaamisalueeni liittyy seura- ja harrastuseläinten kliiniseen mikrobiologiaan, eli käytännössä eläinpotilaiden erilaisten bakteeritulehdusnäytteiden tutkimiseen ja herkkyysmääritykseen, sekä näiden tulehdusten antibioottihoitoon. Olen tehnyt töitä bakteerien ja antibioottiresistenssin parissa vuodesta 2012. Nykyisin osallistun esimerkiksi eläinlääketieteen opiskelijoiden koulutukseen vastuullisesta antibioottien käytöstä. Lempibakteerini on metisilliiniresistentti Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), jonka epidemiologiasta olen tehnyt väitöskirjani. Kuitenkin, kaikki kirjainlyhennebakteerit (MRSP, MRSA, ESBL, CPE, NDM, JNE...), sekä niiden torjunta, kiinnostavat minua kovasti.

 


Anna-Mari Heikinheimo, ELT, yliopistonlehtori
Edustan työryhmässä Helsingin yliopistoa.

Toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla. Opetusalani on elintarvikehygienia, ja tutkimukseni liittyy zoonoottiseen mikrobilääkeresistenssiin ja sen torjuntaan. Tutkimusryhmämme nettisivuilla esitellään tutkimushankkeitamme.
Työssäni on parasta nuorten tutkijoiden ohjaaminen tärkeän tutkimusaiheen parissa. Tutkimustyö on kiehtovaa!


Nina Kaario, ELL, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri, johtava asiantuntija
Edustamani tahot: Suomi ja maa- ja metsätalousministeriö

Vastuualueisiini MMM:ssä kuuluvat mm. eläinten lääkitseminen, lääkejäämät eläimistä saatavissa elintarvikkeissa sekä mikrobilääkeresistenssin vastustaminen eläinsektorin osalta. Edustan maa- ja metsätalousministeriötä kansallisessa yhteistyössä sekä Suomea pohjoismaisessa, EU:n sisäisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Työssäni parasta antibiootteihin liittyen on kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä asioiden kehittäminen.
Intohimoni mikrobilääkkeiden käyttöön, tautien torjuntaan ja eläinten hyvinvointiin liittyen on olla mukana sellaisessa kehittämistyössä, joka parantaa ihmisten mahdollisuuksia toimia kestävällä tavalla sopusoinnussa maapallon luonnon, ympäristön ja ilmaston kanssa.

 


Ritva Kaikkonen, Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri
Edustan työryhmässä Suomen Eläinlääkäripraktikot ry:tä

Erityisosaamisalueeni liittyy hevosten sisätauteihin. Intohimoni tauteihin liittyen on mikrobilääkkeiden hallittu käyttö hevospraktiikassa.

 


Irina Karvinen, kunnaneläinlääkäri Pohjois-Karjalasta.
Edustan työryhmässä Suomen tuotantoeläinlääkäriyhdistystä.

Erityisosaamisalueeni liittyy nautojen terveydenhuoltoon, josta teen myös erikoistumistutkintoa Helsingin Yliopistolla. Intohimoni antibiootteihin ja tautitorjuntaan liittyen on se, että sairaudet päästäisiin ennaltaehkäisemään niin hyvin,  että antibioottihoitojen tarve vähenisi radikaalisti Suomessa ja maailmalla.

 


Katariina Kivilahti-Mäntylä
Eläinlääkäri Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa – vastuualueina tuotantoeläinten mikrobilääkevalmisteet, eläinlääkkeiden jäämät sekä eläinten mikrobilääkkeiden kulutusluvut. Eurooppalaisen eläinten mikrobilääkkeiden seuranta työryhmän (ESVAC) jäsen.

 


Paula Kurittu, ELL, tohtorikoulutettava
Edustan työryhmässä Helsingin yliopistoa

Erityisosaamisalueeni liittyy mikrobilääkeresistenssiin, etenkin laajakirjoisiin beetalaktamaasia tuottaviin bakteereihin, minkä tiimoilta valmistelen väitöskirjaa Helsingin yliopiston elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla. Työssäni parasta on tutkia eläinten ja ihmisten yhteiseen terveyteen liittyviä teemoja, etenkin antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämisreittejä ja esiintymistä erilaisissa ympäristöissä. Intohimoni on mikrobilääkeresistenssin ymmärtäminen ja tutkiminen geenitasolla, jolloin leviämisreittejä voidaan selvittää yksityiskohtaisemmin sekä saada tietoa mahdollisia mikrobilääkeresistenssin torjuntakeinoja ajatellen.


Katja Kyröläinen, ELL

Edustan työryhmässä Suomen eläinlääkäripraktikot ry:n pieneläinjaostoa.

Työssäni pieneläinklinikalla olen nähnyt, kuinka mikrobilääkkeiden käyttöä ja erityisesti käyttötarvetta voidaan hyvinvointia heikentämättä vähentää voimakkaasti pureutumalla ongelmien taustasyihin ja tekemällä yhteistyötä lemmikin omistajan kanssa ongelmien ennaltaehkäisemisen ja varhaisen havaitsemisen puolesta. On ollut erityisen ilahduttavaa havaita viime vuosina myös lemmikkien omistajien lisääntynyt kiinnostus mikrobilääkkeiden tarpeettoman käytön välttämiseen .

Edustamani yhdistyksen kautta olen saanut olla mukana järjestämässä eläinlääkäreille tasokasta koulutusta asianmukaisesta mikrobilääkkeiden käytöstä ja tavannut pieneläinlääkärijärjestöjen edustajia eri puolilta Eurooppaa. Olen kiitollinen siitä, että Suomessa pidetään itsestään selvänä, että antibiootit ovat reseptilääkkeitä ja lemmikkien vaivojen hoitoon suhtaudutaan yleensä hyvin vastuullisesti.

Intohimoni antibiootteihin liittyen on allergisten koirien ja kissojen iho- ja korvatulehdusten ennaltaehkäisy ja mikrobilääkkeetön hoito.

 


Riikka Lasonen, kunnaneläinlääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Edustan työryhmässä Tuotantoeläinlääkäriyhdistystä.

Työssäni teen sekapraktiikkaa eli hoidan kaikkia eläinlajeja, kuitenkin pääosin nautoja ja hevosia. Erityisosaamisalueeni on nautojen ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö. Työssäni parasta antibiootteihin liittyen on, että suunnitelmallisella terveydenhuoltotyöllä eläinten sairastavuutta ja siten lääkkeiden käyttötarvetta voidaan vähentää. Tuotantoeläimen lääkityksestä päätettäessä asiaa puntaroidaan monelta kantilta: lääkkeen tehon lisäksi on huomioitava niin eläimen hyvinvointi, käsiteltävyys, tuotosvaihe kuin taloudelliset seikatkin. 
Intohimoni antibiootteihin ja tautitorjuntaan liittyen on bioturvallisuuden parantaminen tuotantoeläintiloilla niin, että tautipaine saataisiin mahdollisimman vähäiseksi.

 


Katri Levonen, ELT, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
Edustan työryhmässä maa- ja metsätalousministeriötä. 

Erityisosaamisalueeni liittyy eläintautien vastustamiseen, siihen liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön ja lainsäädäntöön. Intohimoni antibiootteihin/tautitorjuntaan/tauteihin liittyen on tautien vastustus ja hävittämisohjelmat.

 


Tita-Maria Muhonen
Eläinlääkäri Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa – vastuualueena seuraeläinten mikrobilääkevalmisteet
CVMP-jäsen (Euroopan Lääkeviraston Eläinlääkekomitea)

 


Anna Mykkänen, Dos., hevossairauksien erikoiseläinlääkäri 
Edustan työryhmässä HY:n Eläinlääketieteellistä tiedekuntaa

Erityisosaamisalueeni liittyy hevosten keuhkosairauksiin. Työssäni parasta antibiootteihin liittyen on tulevien eläinlääkärien valmistaminen suhtautumaan kriittisesti mikrobilääkkeiden käyttöön ja päivittämään tietämystään läpi työuransa.
Intohimoni antibiootteihin/tautitorjuntaan/tauteihin liittyen: Mikrobilääkkeiden käyttö hengitystiesairailla hevosilla.

 


Kati Niinistö, Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, European Specialist in Equine Medicine / Dip. ECEIM
Edustan työryhmässä Yliopistollista hevossairaalaa, lisäksi olen Suomen Eläinlääkäripraktikoiden varajäsen.

Erityisosaamisalueeni sisätaudit on perinteisesti  antibiootteja hoidossa käyttävä eläinlääkinnän osa-alue, ja yritän löytää tasapainon siihen miten taudit pystyttäisiin hoitamaan mahdollisimman järkevästi antibiootteja käyttäen.

_____________________________________________________________________________________________________________

Satu Olkkola, ELT, erikoistutkija

Erityisosaamiseni ja kiinnostuksen kohteeni liittyvät bakteerien antibioottiresistenssiin, sen mekanismeihin ja leviämiseen. Olen työskennellyt resistenttien bakteerien parissa vuodesta 2008 ja väitöskirjassani tutkin antibioottiresistenssin mekanismeja kampylobakteereilla.

On erittäin mielenkiintoista tutkia antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita ja ymmärtää mekanismeja, joilla bakteerit tulevat resistenteiksi antibiooteille sekä miten resistenssi leviää bakteerilajin sisällä sekä eri lajien välillä. On myös ainutlaatuista saada elää ja työskennellä aikana, jolloin tutkimusmenetelmät kehittyvät kiihtyvällä tahdilla, ja pystymme tutkimaan bakteereita yhä tarkemmin, mm. kokogenomisekvensoinnin avulla. Koen että näiden asioiden tutkiminen ja ymmärtäminen on myös erittäin tärkeää pohdittaessa keinoja ja toimenpiteitä resistenttien bakteerien leviämisen ehkäisemiseksi.  

Tällä hetkellä toimin unelmatyössäni erikoistutkijana resistenssiasioiden parissa Ruokavirastossa.


Maija Penttilä, Uudenkaupungin ymp.th:n praktikkoeläinlääkäri
Edustan työryhmässä Suomen Kunnaneläinlääkäriliittoa

Osamisalueeni on käytännön praktiikan tuntemus yli 25 vuoden ajalta alueella, jossa eläinlajikirjo on hyvin suuri. Alueella on suuria sikaloita, nautakarjaa, hevosia, paljon siipikarjaa, kalankasvatusta ja tietysti myös lemmikkieläimiä.

Pidän erittäin tärkeänä elinikäistä oppimista ja ajanmukaisen tiedon jakamista eteenpäin,  liittyy se sitten antibioottien käyttöön, tautitorjuntaan tai tauteihin. Uusin tieto ja hyvät käytännöt tulisi saada helposti eläinlääkäreiden ja myös eläinten omistajien tietoon, koska vain sillä tavalla pystytään muuttamaan hoitokäytäntöjä ja vähentämään antibioottien käyttöä.

 


Tarja Pohjanvirta, ELL, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri
Edustan työryhmässä Ruokavirastoa ja sen Laboratorio- ja tutkimuslinjaa

Erityisosaamisalueeni liittyy eläinten infektiotauteihin, niiden diagnostiikkaan ja antibioottiresistenssiin. Työssäni parasta antibiootteihin liittyen on bakteriologina resistenttien kantojen kaivelu ja tutkiminen (niin kamalaa kuin se onkin).
Intohimoni antibiootteihin ja tauteihin liittyen on nautojen hengitystietulehdukset, Mycoplasma bovis ja hengitystietulehdusten antibioottihoito ja resistenssin geneettiset mekanismit.

 


 

 


Olli Ruoho, ELL, Asiantuntijaeläinlääkäri, Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, Tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECBHM
Edustan työryhmässä Eläinten terveys ETT ry:tä

Erityisosaamisalueeni liittyy tautiriskien hallintaan ja tautisaneerauksiin nauta-, sika- ja siipikarjatiloilla koko tuotantoketjussa.

Työssäni parasta antibiootteihin liittyen on nähdä, miten oikeilla toimenpiteillä pystytään merkittävästi vähentämään mikrobilääkkeiden käyttöä ja samalla parantamaan tuotantotuloksia sika- ja nautatiloilla. 

Intohimoni antibiootteihin/tautitorjuntaan/tauteihin liittyen erityisesti ulosteperäisten bakteeritartuntojen riskinhallinta nauta-, sika ja siipikarjatiloilla sekä hyvä tautitilanteen ylläpitäminen ja vastuullisuus mikrobilääkkeiden käytössä koko kotieläintuotantosektorilla.

 


Kirsti Schildt, ELL, CertVD, DipECVD
SEP ry (Suomen eläinlääkäripraktikot), pieneläinjaosto, varajäsen

Erityisosaamisalueeni ovat ihosairaudet, joihin on perinteisesti liittynyt runsas antibioottien käyttö. Käytännöt ovat onneksi muuttuneet, ja olemme huomanneet että ihosairauksissa pärjää mainiosti vähäisellä antibioottien käytöllä.

Intohimoni työssäni ovat allergiat, korva- ja tassutulehdukset, sekä niiden hoito sellaisella tavalla että antibioottien tarve jää vähäiseksi.

 


Katriina Siikarla, DVM
Edustan työryhmässä Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry:tä

Erityisosaamisalueeni liittyy työskentelyyn praktikkona monilajisessa kuntapraktiikassa
Työssäni haluan kiinnittää huomiota siihen, että myös tulevat ja varttuvat sukupolvet voisivat hyötyä mikrobilääkkeistä. Myös vaihtoehtoisten toimintamallien toteutus käytännössä mikrobilääkkeiden käytön vähentämiseksi on tavoitteeni. 

 


Heli Simojoki, Nautojen sairauksien ja terveydenhuollon dosentti, Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri
Edustan työryhmässä Helsingin yliopiston tuotantoeläinsairaalaa

Erityisosaamisalueeni liittyy nautojen infektiotauteihin. Terveet eläimet, joilla on hyvä vastustuskyky, on kaikkien ilo. Mikäli sairaus iskee, sairaat eläimet tulisi hoitaa tautiin tehoavalla lääkityksellä, taudin leviäminen ehkäistä ja sille altistavat tekijät tunnistaa. Useimpia taudinaiheuttajia ei eläinten ympäristöstä voida täysin poistaa, mutta tauteja voidaan silti oppia hallitsemaan!

 


Jenni Sukura, eläinlääketieteen lisensiaatti, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri (sisätaudit).
Edustan työryhmässä Yliopistollista pieneläinsairaalaa.

Erityisosaamisalueeni on pieneläinten sisätautien diagnostiikka ja hoito sekä pieneläinten tehohoito. Intohimoni tautitorjuntaan liittyen on pyrkiä kehittämään toimivia, yksilöllisiä hoitomuotoja potilaille, joille antibioottihoito ei ole enää vaihtoehto tai on vain lyhytaikainen apu, ja tautien ennaltaehkäisyn merkitys korostuu. Ennaltaehkäisyn avulla voidaan toivottavasti tulevaisuudessa auttaa myös suurempia populaatioita ja siten vähentää antibioottiresistenssin uhkaa.

 


Ina Toppari, asiantuntijaeläinlääkäri, ELL
Edustan työryhmässä Eläinten terveys ETT ry:tä, Sikavaa

Erityisosaamisalueeni liittyy: sikaterveydenhuoltoon ja eläinterveyden ja hyvinvoinnin arviointiin…/Työssäni parasta antibiootteihin liittyen on havainnoida, kuinka vähän suomalaisessa sianlihantuotannossa oikeasti tarvitaan antibiootteja muuhun maailmaan verrattuna ja toisaalta mahdollisuus näyttää tietä antibioottien käyttötarpeen vähentämiseen.

Intohimoni antibiootteihin/tautitorjuntaan/tauteihin liittyen: Suomalaisessa elintarviketuotannossa toimitaan jo nyt ammattitaitoisesti. Tehostamalla tautien torjuntaa neuvonnan ja koulutuksen avulla sekä varmistamalla eläinten terveys ja hyvinvointi voidaan antibiootteja käyttää eläintuotannossa vastuullisesti tulevaisuuden resistenssiuhkat huomioiden.

____________________________________________________________________________________________________________

Henriette Helin-Soilevaara, ELL, ylitarkastaja Ruokavirasto
Toimin työryhmän sihteerinä.

Työskentelen lääkkeiden käytön valvonnan parissa ja olen keskittynyt eläinlääkäreiden valvontaan. Vaikka kollegoiden valvonta voikin välillä tuntua ikävältä, siinä on myös hyviä puolia. Työssäni ehdottomasti parasta on löytää uusia keinoja edistää mikrobilääkkeiden hallittua käyttöä. Nämä voivat olla kohdennettuja valvontaprojekteja tai vaikkapa uusia tapoja välittää tietoa eläinlääkäreille.


Liisa Kaartinen, ELT, dosentti, ylitarkastaja Ruokavirasto.
Toimin hevosten alatyöryhmän sihteerinä.

Työssäni parasta on hyödyntää vuosikymmenten varrella kertynyttä ymmärrystä mikrobilääkkeistä ja resistenssistä ja toisaalta huomata, miten vähän tietääkään tästä monimutkaisesta vyyhdistä. Hallitun lääkekäytön edistäminen on osa lääkitsemisen valvonnan tehtäväkenttää.

Intohimoni resistenssin torjuntaan liittyen on edistää hallittua mikrobilääkekäyttöä kouluttaen ja ohjeistaen sekä tehden työtä yhdessä muiden kanssa.

 


Saija Kalenius, ELL, ylitarkastaja Ruokavirasto.

Toimin pysyvän mikrobilääketyöryhmän ja tuotantoeläinten alatyöryhmän sihteerinä.

Työssäni valvon lääkkeiden käyttöä, erityisesti eläinlääkärien osalta. Lisäksi minulle kuuluvat monet mikrobilääkeresistenssin vastustamiseen liittyvät kysymykset.

Työ mikrobilääkkeiden tehon säilyttämiseksi on paitsi tärkeää, myös kiehtovaa. Ongelmana se ylittää kaikki rajat: maantieteelliset, lajien väliset ja ammatilliset. Siksi myös ratkaisut edellyttävät uusien lähestymistapojen etsimistä, kuuntelemista ja yhdessä tekemistä. Tämän vuoksi saan työskennellä monenlaisten huippuosaajien kanssa. Erityisesti pidän työssäni siitä, että kulman takana odottaa aina jotain uutta ja mielenkiintoista.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.2.2024