Kolmella neljästä viime vuonna valvotusta pitopaikasta puutteita eläinten merkinnässä ja rekisteröinnissä

19. heinäkuuta 2022

Keskimäärin kolmella neljästä valvotusta nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten pitopaikasta (74 %) havaittiin eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyviä eriasteisia puutteita, selviää Ruokaviraston julkaisemasta vuoden 2021 valvontaraportista. Suurin osa valvotuista kohteista valikoitui tarkastettavaksi riskiperusteisesti. Vaikka puutteita todettiin paljon, toimijat ovat panostaneet kuitenkin aiempaa paremmin niiden korjaamiseen.

Eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskeva tarkastus tehtiin viime vuonna yhteensä 745 nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä pitävän toimijan pitopaikkoihin. Tarkastettuja pitopaikkoja oli kaikkiaan 872. Lampaiden ja vuohien pitopaikkoja valvottiin tavanomaista enemmän.

Kaikista tehdyistä tarkastuksista 64 % kohdistui nautaeläimiin, 31 % lammas- tai vuohieläimiin ja 5 % sikaeläimiin. Eniten eritasoisia eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin vaatimuksiin liittyviä puutteita havaittiin lammas- ja vuohieläimillä; 79 prosentilla valvotuista pitopaikoista. Nautatiloilla vastaava osuus oli 75 %. Sikaeläimillä puutteita todettiin edellisten vuosien tapaan harvemmin; noin joka kolmannessa pitopaikassa. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomioida, että valtaosa kaikista valvotuista kohteista päätyy tarkastettavaksi riskiperusteisesti.

Valvonnassa todettujen puutteiden korjaaminen varmistetaan jälkitarkastuksin. Vuoden 2021 kaikista valvonnoista keskimäärin joka kolmas johti erilliseen jälkitarkastukseen. Muiden osalta puutteiden korjaaminen saatiin varmistettua muilla tavoin. Valvonnan vaikuttavuus on edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin parantunut; tarkasteluajankohtaan mennessä suoritetuissa jälkitarkastuksissa todettiin, että 75 % toimijoista oli korjannut aiemmin todetut puutteet. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli 67 %.

Huolimatta koronapandemian jatkumisesta, valvonnalle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin myös vuonna 2021.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Anne Ojala, anne.ojala(at)ruokavirasto.fi, puh. 050 513 6538

Lue lisää:

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2021 -raportti (pdf)