Muista tehdä eläinten tapahtumailmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin ajoissa

7. joulukuuta 2022

Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin lainsäädäntö muuttui alkuvuodesta 2022.

Muutoksia tuli muun muassa lammas- ja vuohieläinten merkitsemis- ja ilmoitusaikoihin:

 • Karitsat ja kilit tulee ilmoittaa syntymäpitopaikassaan syntyneeksi 90 päivän kuluessa syntymästä.
 • Karitsat ja kilit tulee merkitä syntymäpitopaikassaan 90 päivän kuluessa syntymästä.

Kaikki muut tapahtumailmoitukset, kuten eläinten ostot, poistot ja siirrot, tulee tehdä rekisteriin seitsemän (7) päivän kuluessa kuten aiemminkin.  Ilmoitukset voi tehdä suoraan lammas- ja vuohirekisteriin tai ilmoituslomakkeella lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun joko sähköpostitse tai postitse.

 Muista seuraavat asiat, kun teet lammas- ja vuohirekisteriin tehtäviä ilmoituksia:

 • Jos teet ilmoitukset itse suoraan lammas- ja vuohirekisteriin asiointisovellusta käyttäen
  • tee rekisteri-ilmoitukset ajallaan yllä mainittuja ilmoitusaikoja noudattaen
  • mikäli käytät muuta ilmoituskanavaa kuin Ruokaviraston lammas- ja vuohirekisteriä: varmista, että rekisteri-ilmoitukset näkyvät Ruokaviraston virallisessa lammas- ja vuohirekisterissä rekisteri-ilmoituksille säädettyjen määräaikojen puitteissa. Tarvittaessa täydennä ilmoitukset.
 • Jos lähetät tiedot sähköpostilla tai lomakkeella postitse lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun
  • huomioi että lomakkeen on oltava asiakaspalvelussa rekisteri-ilmoitusten määräajan puitteissa. Saapumispäivämäärä leimataan lomakkeeseen. On syytä huomioida, että tietojen näkymiseen rekisterissä voi mennä aikaa (postin kulkuun ja asiakaspalvelun tallennustyöhön kuluva aika).
 • Mikäli haet eläintukia, huomioi eri ilmoitustapojen osalta myös tukiehdot. Esimerkiksi eläinpalkkioiden mahdolliset viitepäivät. Kaikkien ennen viitepäivää syntyneiden eläinten tietojen pitää olla tallennettuna lammas- ja vuohirekisteriin ennen viitepäivää, vaikka rekisteröinnin määräaikaa olisi muutoin jäljellä.

Ilmoitathan tiedot lammas- ja vuohirekisteriin hyvissä ajoin rekisteri-ilmoitusten määräaikojen puitteissa. Huomioi viikonloput ja pyhäpäivät, koska asiakaspalvelu on silloin suljettu.

Ruokavirasto suosittelee, että ilmoitukset tehtäisiin lammas- ja vuohirekisteriin asiointisovellusta käyttäen. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta niin lomakkeilla tehtävät rekisteri-ilmoitukset tulisi tehdä heti tapahtumien jälkeen, jotta niiden käsittely ei ruuhkaudu lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelussa. 

Ruokavirasto muistuttaa, että syntyville eläimille tulee tilata hyvissä ajoin merkitsemiseen tarvittavia vapaita korvamerkkejä.

Lisätietoa:

Lammas- ja vuohieläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 
Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelu 
Eläintuet ja eläinpalkkioiden viitepäivät 
Viljelijäuutiskirje 29.11.2022