Ruokavirasto on käynnistänyt koirarekisterin kilpailutuksen

11. helmikuuta 2022

koira-by-anni-lepisto.jpg

Ruokavirasto on käynnistänyt avoimen tarjouskilpailun koirarekisterin kehittämisestä ja ylläpidosta. Koirien mikrosirutus ja rekisteröinti tulee pakolliseksi osana maa- ja metsätalousministeriön asetusta. Koirien pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään ehkäisemään pentutehtailua, koirien laitonta maahantuontia ja heitteillejättöä. Rekisterin vastuuvirastoksi on nimetty Ruokavirasto, joka hakee rekisterille nyt toteuttajaa.

Koirarekisterin kilpailutus on herättänyt ennakkoon kiinnostusta useissa yrityksissä ja yhteisöissä. Ruokavirasto toivookin runsasta osanottoa tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailun materiaalit ovat saatavissa hankintailmoitukset.fi -palvelusta. Tarjoukset tulee jättää 14.3.2022 klo 12 mennessä. Koiran haltijoille suunnattu asiakaspalvelu ei sisälly koirarekisterin kilpailutukseen, vaan tämä hankinta keskittyy rekisterin tekniseen puoleen.

– Etsimme osaavaa kumppania, jonka kanssa voimme yhdessä kehittää toimivan ja kustannustehokkaan sähköisen asiointipalvelun, kertoo koirarekisterin tuoteomistajana toimiva Kirsi Vehkakoski Ruokavirastosta.

– Olemme tarjouspyyntöä laatiessamme ottaneet huomioon myös tulevia kehittämistarpeita, mikäli rekisteröinti tulee pakolliseksi myöhemmin muillekin lemmikkieläimille. Myös viranomaiskäyttäjien tarpeet on pyritty huomiomaan.

Uusi velvoite koiran haltijoille

Koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti käynnistyy tammikuussa 2023. Rekisteröintivelvoite koskee kaikkia koiria, myös ennen vuotta 2023 syntyneitä eläimiä. Mikäli koiralla ei vielä ole tunnistusmerkintää (mikrosiru ja tunnistustodistus), koiran haltija voi hankkia koiran tunnistusmerkinnän yksityiseltä toimijalta, esimerkiksi eläinlääkäriltä.

Mikäli koiralla on jo toimiva tunnistesiru, uuden sirun asettamista ei vaadita. Kun koira on sirutettu, haltija ilmoittaa koiran tiedot rekisteriin tunnistustodistuksen tietoja apuna käyttäen. Koiran haltijan tulee rekisteröidä koiransa viralliseen koirarekisteriin, vaikka koira olisikin aiemmin rekisteröity johonkin muuhun rekisteriin. Koiran haltijan vastuulla on myös koiran tietojen ylläpito rekisterissä esimerkiksi koiran kuollessa tai kadotessa. Ruokavirasto tulee tiedottamaan ja ohjeistamaan koiran haltijoita tarkemmin vuoden 2022 aikana.

Koirien rekisteröintivelvoite perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (aiempi versio 1/2021, päivitetty versio 68/2022).  Asetuksella säädetään koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta, sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja.

Lisätietoja:

Kehittämisasiantuntija Kirsi Vehkakoski, p. 029 520 4204 (koirarekisterin kilpailutusasiat)
Yksikönjohtaja Jaana Mikkola, p. 029 520 4700 (yleisesti koirarekisteristä)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi 

Lue lisää:

Koirarekisteri
MMM:n asetus koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä

Kuva: Anni Lepistö