Koirarekisteri

koirarekisterin-aikajana-1.png

Koirien merkinnän ja rekisteröinnin vaatimukset

Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat

 • koira tulee merkitä mikrosirulla (jos sirua ei jo ole)
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • määräaika vuoden 2023 loppu

1.1.2023 jälkeen syntyneet

 • koirat tulee merkitä mikrosirulla
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • viimeistään 3 kk iässä tai aiemmin, jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kk ikää

1.1.2023 jälkeen maahantuodut koirat

 • koiralla on jo mikrosiru
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • neljän viikon kuluessa saapumisesta tai aiemmin, jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen neljän viikon määräaikaa

Mitä tietoja koirasta tallennetaan rekisteriin?

 • Mikrosirun tunnistuskoodi
 • Syntymäaika tai arvio syntymäajasta
 • Rotu tai kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä
 • Sukupuoli
 • Väri
 • Nimi
 • Syntymämaa, jos muu kuin Suomi

Asiakaspalvelu aloittaa työnsä 2.1.2023. Palveluiden yhteystiedot ilmoitetaan lähempänä niiden avautumista.

Lue lisää: Usein kysyttyä koirarekisteristä

Koirarekisteri on viranomaisrekisteri

Koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 68/2022 (aiempi versio 1/2021). Asetuksella säädetään koirien tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta, sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja. 

Asetuksen mukaan Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä. Jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kuukauden ikää, tunnistusmerkintä ja ilmoitus rekisteriin on tehtävä ennen sen luovuttamista. Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023. Ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten tehdään Ruokavirastolle tai sen valtuuttamalle taholle.

Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuvan koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla ja koira on ilmoitettava Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos luovutus tapahtuu ennen neljän viikon määräaikaa. Myös Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on ilmoitettava rekisteriin vastaavassa määräajassa.

Rekisteröintimaksun hinnasta MMM:n asetus tulossa

Koiran haltija hankkii koiran tunnistusmerkinnän (sirutus ja tunnistustodistus) yksityiseltä toimijalta (eläinlääkäri tai muu mikrosirun asettamiseen pätevä henkilö), jolloin tämän osuuden hinta määräytyy liiketaloudellisesti. Koiran tietojen vieminen rekisteriin on viranomaistoimintaa ja tästä Ruokavirasto laskuttaa rekisteröintimaksun. Rekisteröintimaksun hinnasta tullaan säätämään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella vuoden 2022 aikana. 

Ruokavirasto on kilpailuttanut rekisterin ylläpidon ja eläintenpitäjien asiakaspalvelun. Tavoitteena virastolla on mahdollisimman helppokäyttöinen ja sujuva asiointi, jotta rekisterieritiedot olisivat mahdollisimman ajantasaiset. Uuden rekisterin kilpailutukseen, kehitystyöhön ja käyttöönottoon liittyvä työ aloitettiin kesällä 2021 ja tavoitteena on saada rekisteri käyttöön vuoden 2023 alkuun mennessä.

Asiakaspalvelu avautuu tammikuussa 2023

Koirarekisterin verkko-osoite ja asiakaspalvelun yhteystiedot ilmoitetaan lähempänä palveluiden aloittamista. Koirarekisterin asiakaspalvelu avautuu 2.1.2023

Eläintenpitäjiä tullaan ohjeistamaan ja asiasta tiedottamaan tarkemmin vuoden 2022 aikana.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koirarekisterin toiminnasta, koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä sen valvonnasta on koottu sivustolle Usein kysyttyä koirarekisteristä.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.12.2022