Ruokavirasto on valinnut koirarekisterille toteuttajan

26. huhtikuuta 2022

Ruokavirasto on saanut päätökseen avoimen tarjouskilpailun koirarekisterin kehittämisestä ja ylläpidosta. Koirien mikrosirutus ja rekisteröinti tulevat pakolliseksi vuoden 2023 alusta osana maa- ja metsätalousministeriön asetusta. Koirien pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään ehkäisemään pentutehtailua, koirien laitonta maahantuontia ja heitteille jättöä. Rekisterin vastuuvirastoksi on nimetty Ruokavirasto.

Rekisterin teknistä toteutusta ja ylläpitoa koskeneeseen tarjouskilpailuun saatiin kolme tarjouspyynnön vähimmäiskriteerit täyttävää tarjousta. Voittajaksi valittiin hinta- ja laatuvertailun perusteella (hinta 70 %, laatu 30 %) Siili Solutions Oyj, jonka tarjous sai parhaat vertailupisteet.

– Aloitamme koirarekisterin kehitystyön yhdessä valitun toimittajan kanssa välittömästi. Tavoitteena on saada vaatimustemme mukainen rekisteri asiointikäyttöön vuoden 2023 alkuun mennessä, kertoo tuoteomistajana toimiva Kirsi Vehkakoski Ruokavirastosta.

Ruokavirasto valmistelee myös koirarekisteriin liittyvän asiakaspalvelun kilpailutusta. Kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kannattaakin seurata hankintailmoitukset.fi -palvelua.

– Toivomme toki, että valtaosa lemmikkien haltijoista hoitaa koiransa rekisteröinnin sähköisen asiointipalvelun kautta. Meidän tulee kuitenkin taata asiointimahdollisuus myös perinteisten paperilomakkeiden kautta. Asioinnin tueksi tulee tarjota myös riittävä neuvonta ja tuki.

Rekisterin ja asiakaspalvelun ylläpitokustannukset katetaan lemmikkien haltijoilta kerättävillä rekisteröintimaksuilla.

Uusi velvoite koiran haltijoille

Koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti käynnistyy tammikuussa 2023. Rekisteröintivelvoite koskee kaikkia koiria, myös ennen vuotta 2023 syntyneitä eläimiä. Mikäli koiralla ei vielä ole tunnistusmerkintää (mikrosiru ja tunnistustodistus), koiran haltija voi hankkia koiran tunnistusmerkinnän yksityiseltä toimijalta, esimerkiksi eläinlääkäriltä.

Mikäli koiralla on jo toimiva tunnistesiru, uuden sirun asettamista ei vaadita. Kun koira on sirutettu, haltija ilmoittaa koiran tiedot rekisteriin tunnistustodistuksen tietoja apuna käyttäen. Koiran haltijan tulee rekisteröidä koiransa viralliseen koirarekisteriin, vaikka koira olisikin aiemmin rekisteröity johonkin muuhun rekisteriin. Koiran haltijan vastuulla on myös koiran tietojen ylläpito rekisterissä esimerkiksi koiran kuollessa tai kadotessa. Ruokavirasto tulee tiedottamaan ja ohjeistamaan koiran haltijoita tarkemmin vuoden 2022 aikana.

Koirien rekisteröintivelvoite perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (aiempi versio 1/2021, päivitetty versio 68/2022). Asetuksella säädetään koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja.

Lisätietoja:

Kehittämisasiantuntija Kirsi Vehkakoski, p. 029 520 4204 (koirarekisterin kilpailutusasiat)
Ylitarkastaja Terhi Jääskeläinen, p. 029 520 4357 (yleisesti koirarekisteristä)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi 

Lue lisää:

Koirarekisteri
MMM:n asetus koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä