Hevosten tunnistamisen maksut ja niiden laskutus

Hevosten tunnistamiseen liittyvät suoritteet ovat lakisääteisiä ja maksullisia, ja niiden hinnasta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Vuodesta 2021 lähtien hevosten tunnistamiseen liittyvät maksut laskuttaa Ruokavirasto.

Hevosten tunnistamiseen liittyviä maksullisia suoritteita ovat hevoseläimen tunnistusasiakirjan myöntäminen (ml. tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen, korvaavan tunnistusasiakirjan, uuden tunnistusasiakirjan tai väliaikaisen tunnistusasiakirjan myöntäminen), toisessa maassa myönnetyn tunnistusasiakirjan tietojen kirjaaminen tietokantaan, sekä rikkoutuneen tunnistimen (mikrosirun) korvaaminen. Varsan tunnistusasiakirjan hinta sisältää varsan tunnistamisen paikan päällä ja sen merkitsemisen mikrosirulla, ja se on porrastettu eri maksuluokkiin riippuen siitä, miten pian varsan syntymän jälkeen asia on laitettu vireille. Suoritteiden hinnat löytyvät Ruokaviraston hinnastosta. Suoritteista peritään maksu sen hinnaston mukaisesti, joka on ollut voimassa asian tullessa vireille. 

Ruokavirasto laskuttaa suoritteet neljä kertaa vuodessa niillä tiedoilla, jotka valtuutettu taho toimittaa. Laskun saajana on lähtökohtaisesti toimija, joka on toiminut eläimen pitäjänä sillä hetkellä, kun suorite on tilattu (tunnistusasiakirja on tilattu tai lähetetty kirjattavaksi tai tunnistimen uusiminen on tilattu) ellei valtuutetulle taholle ole muuta ilmoitettu. Mahdolliset myöhemmät muutokset eläimen omistajuudessa tai haltijuudessa eivät poista tai muuta maksuvelvollisuutta.

Jos eläimen tai laskun saajan tiedoissa on epäselvyyksiä, ota ensin yhteyttä valtuutettuun tahoon, jolta suorite on tilattu, jotta tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa päivittää myös valtuutetun tahon rekisteriin. Valtuutettujen tahojen yhteystiedot löytyvät Ruokaviraston sivustolta Tunnistusasiakirjojen myöntäjät.  

Huomioi, että jos maahantuodun hevosen identiteetti on varmistettu paikan päällä jalostusohjelman sääntöjen mukaisesti tai muuten hevosen pitäjän pyynnöstä, ko. palvelun tuottava taho laskuttaa siitä erikseen erillisen hinnaston mukaisesti. Tämän lisäksi Ruokavirasto laskuttaa lakisääteisen tietojen kirjaamisen tietokantaan.

Huomioi myös, että kantakirjaan merkittävän varsan tunnistamiseen liittyy erillisiä maksuja ja maksullisia toimenpiteitä, kuten DNA-näytteen ottaminen, jotka eivät sisälly tunnistusasiakirjan hintaan. Kyseistä kantakirjaa pitävä yhteisö laskuttaa kantakirjaan merkitsemiseen liittyvät maksut erikseen oman hinnastonsa mukaisesti. Lisätietoja Suomen Hippoksen ylläpitämään kantakirjaan merkittävien varsojen maksuista löytyy Hippoksen sivulta varsan rekisteröinti.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.1.2024