Lammas- ja vuohirekisterin ongelmatilanneohjeistus

1.6.2023

Lammas- ja vuohirekisterissä on ollut ajalla 4.4.-16.5.2023 virheitä ostoeläimen syntymähaltijan tiedoissa

Lammas- ja vuohirekisterissä on ollut tekninen virhe 4.4.-16.5.2023 välisenä aikana. Tuona virhetilanteen aikana on ostoeläimelle syntymähaltijatieto muuttunut virheelliseksi, mikäli eläimelle on tuona virhetilanteen aikana tehty mikä tahansa ilmoitus tai ilmoitus eläimen käyttötietojen muutoksesta. Tällöin syntymähaltijaksi on virheellisesti muodostunut eläimen viimeisin ostaja.

Virheellinen syntymähaltijan tieto on lammas- ja vuohirekisterissä voinut havaita 4.4-16.5.2023 välisenä aikana eläinten tiedoissa ”perustiedot” -välilehdellä sekä eläinluettelossa. Muualla tieto on ollut oikein, esimerkiksi ”Eläimen sijaintitiedot”-välilehdellä tiedot ovat olleet virhetilanteesta huolimatta oikein.

Lammas- ja vuohirekisterissä ollut virhetilanne saatiin 17.5.2023 korjattua ja kaikille eläimille palautettua alkuperäinen syntymähaltijatieto. Järjestelmään on voinut virheen aikana tehdä normaaliin tapaan ilmoituksia. Virhetilanne on niin kutsuttu viranomaisvirhe eikä aiheuta eläintenpitäjälle mahdollisessa eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnassa seuraamuksia. Ruokavirasto on tiedottanut asiasta valvontaviranomaisia.

 

2.5.2023

Lammas- ja vuohirekisterin vapaiden korvamerkkien luetteloita ei ole toimitettu ajalla 5.4.-24.4.2023 tehtyjen vapaiden korvamerkkitilauksien osalta

Häiriöstä johtuvan syyn takia vapaiden korvamerkkien luetteloita ei ole muodostunut vapaiden korvamerkkien tilauksien yhteydessä. Mikäli olet tehnyt vapaiden korvamerkkien tilauksen etkä ole saanut vapaiden merkkien luetteloa ole ystävällisesti yhteydessä lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun. Kyseinen luettelo toimitetaan pyynnöstä asiakaspalvelumme toimesta.

 

24.2.2023

Lammas- ja vuohirekisterin korvamerkkitilausjärjestelmässä on ollut häiriö 21.2.-24.2.2023 välisenä aikana

Häiriön aikana lammas- ja vuohirekisteriin tehdyt korvamerkkitilaukset ovat nyt edenneet korvamerkkitoimittajalle. Oman tilauksen tilanteen voi tarkistaa lammas- ja vuohirekisterin korvamerkkitilausjärjestelmästä https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ tai lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelusta. Mikäli tilaus on edennyt korvamerkkitoimittajalle, on tilauksen tilannetietona ”toimitettu toimittajalle”.

 

7.12.2022

Lammas- ja vuohirekisterin korvamerkkitilausjärjestelmässä on ollut häiriö 19.12.-27.12.2022 välisenä aikana

Häiriön aikana lammas- ja vuohirekisteriin tehdyt korvamerkkitilaukset ovat nyt edenneet korvamerkkitoimittajalle. Oman tilauksen tilanteen voi tarkistaa lammas- ja vuohirekisterin korvamerkkitilausjärjestelmästä https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ tai lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelusta. Mikäli tilaus on edennyt korvamerkkitoimittajalle, on tilauksen tilannetietona ”toimitettu toimittajalle”.

 

25.8.2022

Häiriöitä on havaittu tietojen siirtymisessä Nettikatraan ja virallisen lammasrekisterin välillä. 

Viime viikkoina on havaittu häiriöitä tietojen siirtymisessä Nettikatraan ja viralliseen lammas- ja vuohirekisterin välillä. 

Eläimiä pitävien toimijoiden tulee ilmoittaa omistuksessaan tai hallinnassaan olevien eläinten tapahtumat eli poikimiset, poistot, ostot, siirrot, löytymiset ja ulkomailta tuonnit lammas- ja vuohirekisteriin. 
Ruokavirasto muistuttaa että mikäli ilmoituskanavana käytetään muuta kuin lammas- ja vuohirekisterin asiointisovellusta tulisi ilmoitusten perillemeno varmistaa lammas- ja vuohirekisteristä. Tilanteen voi tarkistaa suoraan asiointisovelluksesta  https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ tai olemalla yhteydessä lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun.

Mikäli tietojen siirtymisessä havaitaan virheitä niin näistä tulisi olla yhteydessä suoraan ohjelmistotoimittajaan.

 

24.8.2022

Lammas- ja vuohirekisterin korvamerkkitilausjärjestelmän häiriö on päättynyt.

Häiriön aikana lammas- ja vuohirekisteriin tehdyt korvamerkkitilaukset ovat edenneet korvamerkkitoimittajalle. Oman tilauksen tilanteen voi tarkistaa lammas- ja vuohirekisterin korvamerkkitilausjärjestelmästä https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ tai lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelusta. Mikäli tilaus on edennyt korvamerkkitoimittajalle, on tilauksen tilannetietona ”toimitettu toimittajalle”.

 

18.8.2022

Lammas- ja vuohirekisterin korvamerkkitilausjärjestelmässä on havaittu häiriö 7.8.2022 lähtien

Eläintietojärjestelmän korvamerkkitilausjärjestelmässä on havaittu häiriö 7.8.2022 lähtien. Asiasta on tiedotettu myös lammas- ja vuohirekisterin kirjautumissivuilla.Tilauksia on mahdollista tehdä, mutta niitä ei saada häiriön aikana toimitettua korvamerkkitoimittajalle eteenpäin. Myöskään manuaalisesti ei korvamerkkitoimittajalle voida tilauksia toimittaa. Tästä huolimatta tulisi tilaukset tehdä tarpeen mukaan eläintietojärjestelmässä tai soittamalla lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun. Tehdyt tilaukset jäävät häiriöstä huolimatta näkyviin järjestelmään, joten muun muassa valvonnalle on todennettavissa korvamerkkitilauksen ajankohta. Tilauksen etenemistä voi seurata eläintietojärjestelmässä. Asia on selvittelyn alla korvamerkkitoimittajan kanssa ja tiedotamme tilanteesta reaaliaikaisesti.

 

24.5.2022

Lampaiden ja vuohien korvamerkkitilausjärjestelmän häiriö on päättynyt 20.5.2022

Lampaiden ja vuohien korvamerkkitilausjärjestelmässä on ollut häiriö 12.4–20.5.2022 välisenä aikana. Tuona aikana tehdyt korvamerkkitilaukset eivät siirtyneet häiriön aikana korvamerkkitoimittajalle. Korvamerkkitilausjärjestelmän häiriö päättyi perjantaina 20.5.2022 ja lähes kaikki korvamerkkitilaukset on saatu toimitettua eteenpäin korvamerkkitoimittajalle.

Korvamerkkitoimittaja käsittelee heille toimitetut tilaukset tilauspäivän mukaan vanhimmasta aloittaen ja tämä saattaa suuresta tilausmäärästä johtuen aiheuttaa normaalia pidempää viivettä tilausten toimituksissa. Oman tilauksen tilanteen voi tarkistaa lammas- ja vuohirekisterin korvamerkkitilausjärjestelmästä https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ tai lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelusta. Mikäli tilaus on edennyt korvamerkkitoimittajalle, on tilauksen tilannetietona ”toimitettu toimittajalle”.

Lampaiden ja vuohien vaihtoehtoinen merkitsemistapa

Eläintenpitäjän pitää pystyä yksilöllisesti tunnistamaan eläimensä myös häiriöstä johtuvan tilanteen aikana. Yksilötunnisteena voidaan käyttää esim. tilakohtaista korvanumeroa tai muuta vaihtoehtoista tunnusta esimerkiksi juoksevaa numeroa, kunhan eläin on mahdollista tunnistaa yksilönä. Merkitsemistapana voidaan käyttää esimerkiksi vuohisnauhaa, kaulapantaa, korvamerkkiä, eläinten merkitsemiseen tarkoitettua merkkausväriä tai korvien loveamista tai joku muu menetelmä, jolla eläintenpitäjä pystyy tunnistamaan eläimensä. Eläinsuojeluasetuksen 23§:n mukaan korvien loveaminen on sallittua lyhytaikaista ja vähäistä kipua aiheuttavalla tavalla pätevän henkilön suorittamana.  Virallisten korvamerkkien saavuttua tulee eläimet merkitä niillä mahdollisimman nopeasti.

Syntymien ja siirtojen rekisteröinti ilman EU-tunnuksia

Vapaiden korvamerkkien tilauksissa ei saada näkyviin syntyville eläimille varattuja EU-yksilötunnuksia ennen kuin tilaus on edennyt korvamerkkitoimittajalle. Vapaille korvamerkeille varatut EU-tunnukset ovat nähtävissä korvamerkkitilausjärjestelmästä, mikäli tilauksen tilannetietona on ”toimitettu toimittajalle”.

Mikäli lampaiden ja vuohien syntymien ilmoitusaika (90 päivää) on umpeutumassa, tulee näiden eläinten osalta tehdä poikimisilmoitukset lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelulle, jossa listataan tarvittavat tiedot. Korvamerkkien saavuttua tulee poikimailmoitus välittömästi täydentää asiakaspalvelulle EU-tunnuksilla, joilla eläimet on merkitty. Kun EU-tunnukset on ilmoitettu asiakaspalvelulle niin asiakaspalvelu tallentaa ilmoituksen ensimmäisen ilmoituspäivän mukaan eikä määräajan puitteissa tehdyille ilmoituksille muodostu viivepäiviä.

Rekisteröimättömien eläinten siirrot pitopaikasta toiseen tulee ilmoittaa lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun. Siirtoilmoitukset tulee täydentää välittömästi, kun EU-tunnukset ovat järjestelmässä nähtävissä. Asiakaspalvelu tallentaa siirtoilmoitukset ensimmäisen ilmoituspäivän mukaisesti, jolloin viivepäiviä ei tästä syystä muodostu mikäli ilmoitukset on tehty määräaikojen puitteissa.  

Mikäli merkitsemättömät karitsat ja kilit on siirretty toiseen pitopaikkaan esimerkiksi laitumelle, tulee eläinten vaihtoehtoiset yksilötunnukset kirjata kirjanpitoon sekä siirrettyjen eläinten tiedot päivämäärineen ja pitopaikkatunnuksineen. 

Eläintenpitäjän tulee varmistaa poikkeustilanteen aikana, että eläinten tunnistettavuus ja jäljitettävyys ei missään vaiheessa vaarannu.

Eläinten siirtäminen toiseen pitopaikkaan ilman virallisia korvamerkkejä

Lähtökohtaisesti eläimiä ei saa siirtää poikkeustilanteen aikanakaan pitopaikastaan ilman, että ne on merkitty asianmukaisesti virallisilla korvamerkeillä.

  • Mikäli tällaisia eläimiä on kuitenkin siirrettävä pakottavista syistä pitopaikasta toiseen, esimerkiksi laitumelle on se sallittu, mikäli vaihtoehtoisella merkitsemistavalla eläimen jäljitettävyys tai eläimen tunnistaminen ei vaarannu missään vaiheessa. Esimerkiksi merkitsemiseen käytettävän merkkausvärin ei saa haalistua tai hävitä kokonaan.

Vaihtoehtoisella tavalla merkittyjä eläimiä ei saa siirtää laitumelle, joissa on muiden kuin eläintenpitäjän lampaita tai vuohia. 

  • Eläimen myynti eloon toiselle eläintenpitäjälle tai teurastamolle ei ole mahdollista ilman virallisia korvamerkkejä.

Siirtoilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin tulee tehdä viimeistään 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Mikäli lammas- ja vuohieläintä ei ole vielä rekisteröity syntyneeksi ja sillä ei ole EU-tunnusta tulee ilmoitukset tehdä lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun määräaikojen puitteissa. Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelu tallentaa siirtoilmoitukset rekisteriin sitten kun EU-tunnukset on saatavilla ja syntymäilmoitus on tehty. Asiakaspalvelu tallentaa ilmoitukset ensimmäisen ilmoituspäivän mukaisesti, jolloin viivepäiviä ei tästä syystä muodostu.  

 

Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelu

Avoinna: arkisin klo 8.15–16.00

lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi

Puh. 0295 205 302

Postiosoite: Lammas- ja vuohirekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI

 

Lampaiden ja vuohien merkitsemisen ja rekisteröinnin lainsäädännön vaatimukset

 

Lammas- ja vuohieläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Lammas- ja vuohieläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista on säädetty eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetulla lailla (1069/2021) joka on astunut voimaan 1.1.2022 sekä lain nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022) joka on astunut voimaan 24.1.2022.

Lammas- ja vuohieläinten rekisteröinti

  • Uuden asetuksen mukaan lammas- ja vuohieläinten syntymää koskevat tiedot tulee ilmoittaa lammas- ja vuohirekisteriin 90 päivän kuluessa eläimen syntymästä tai jo ennen sitä, mikäli eläin siirretään syntymäpitopaikastaan. Ennen asetuksen voimaantuloa (24.1.2022) syntyneiden lammas- ja vuohieläinten osalta ilmoitusaika on kuitenkin edelleen 6 kuukautta.
  • Kaikki muut tapahtumailmoitukset kuten poistot, ostot, siirrot sekä ulkomailta tuonnit tulee ilmoittaa 7 päivän kuluessa tapahtumasta lammas- ja vuohirekisteriin.

 

Lammas- ja vuohieläinten merkitseminen

  • Uuden lain mukaan lammas- ja vuohieläimet on merkittävä syntymäpitopaikassaan viimeistään 90 päivän kuluessa eläimen syntymästä. Ennen lain voimaantuloa (1.1.2022) syntyneiden lammas- ja vuohieläinten osalta merkitsemisaika on kuitenkin edelleen 6 kuukautta.
  • Lammas- ja vuohieläin on merkittävä kumpaankin korvalehteen kiinnitettävällä yksilöllisellä tavanomaisella korvamerkillä. Toisen korvamerkin voi halutessaan korvata elektronisella tunnistimella, joka voi olla elektroninen korvamerkki ja jatkossa myös mikrosiru tai pötsibolus. Mikäli lammas- tai vuohieläin on tarkoitettu teurastettavaksi alle vuoden ikäisenä niin eläimelle riittää yksi tavanomainen korvamerkki.

Lampaiden ja vuohien merkitsemisen ja rekisteröinnin määräajat.

Lisätietoa lampaiden ja vuohien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2023