Eläinrekisterisovellukset

Toimintaohje eläinrekistereiden käyttökatkojen aikana

Katkoista pyritään tiedottamaan etukäteen. Käyttökatkojen aikana nauta- lammas-, vuohi- ja sikarekisterin asiakaspalvelu vastaanottaa ilmoituksia sähköpostilla ja kirjepostilla. Asiakaspalvelu vastaa kysymyksiin puhelimitse arkipäivisin klo 8.15-16.00. 

Jos ilmoituksen tai korvamerkkitilauksen määräaika tulee ajankohtaiseksi käyttökatkon aikana, niin ilmoituksen tai tilauksen voi tehdä lomakkeella sähköpostilla tai kirjepostilla Ruokaviraston eläinrekistereiden asiakaspalveluun.

 

Käyttöoikeudet eläinrekistereihin 

Eläintenpitäjä ja pitopaikkarekisteriin sekä eläinrekistereihin (nauta-, lammas-, vuohi- ja sikarekisteri) voit kirjautua sähköisen tunnistautumisen esim. pankkitunnusten avulla.

Käyttöoikeudet eläintenpitäjille eläinrekistereihin vahvistetaan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin tietojen perusteella. Tarkista, että tiedot pitopaikasta ja eläinten pidosta ovat ajan tasalla https://epr.ruokavirasto.fi/

Kirjautuminen lammas-, vuohi- ja sikarekisterin (eläinrekisteri) asiakassovellukseen on muuttunut 2.2.2024 lähtien. Kirjautuminen vaatii tunnistautumista Suomi-fi-palvelua käyttäen. 

Huom!

Mikäli kirjautuminen lammas-, vuohi- ja sikarekisterin asiointisovellukseen ei onnistu niin ilmoitathan asiasta eläinrekisterin asiakaspalveluumme sekä tee ilmoitukset ja korvamerkkitilaukset sitä kautta. Täältä löytyvät lomakkeet.

Kirjautuminen käyttäjätunnuksella, salasanalla ja avainlukulistaa käyttäen ei enää ole mahdollista. Kirjautuminen vaatii jatkossa kaikilta käyttäjiltä vahvan tunnistautumisen Suomi.fi-palvelua käyttäen ja kirjautumiseen tarvitaan esim. pankkitunnuksia. 

Käyttöoikeuksia ei enää myönnetä kunnan maaseutuviranomaisen toimesta vaan käyttöoikeudet eläinrekisteriin eläintenpitäjille vahvistetaan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin tietojen perusteella. Tarkista, että tiedot pitopaikasta ja eläinten pidosta ovat ajan tasalla https://epr.ruokavirasto.fi/.

Jos eläintenpitoilmoitus on eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä (EPR) liitetty maatilan tilatunnukselle, niin kaikilla maatilan osallisilla on automaattisesti käyttöoikeudet eläinrekisteriin. Mikäli eläintenpitoilmoitusta ei ole liitetty tilatunnukseen, vaan asiakastunnukseen, niin käyttöoikeus on henkilökohtainen ja muodostuu vain sille henkilölle, joka on tehnyt eläintenpitoilmoituksen EPR:ään henkilötunnuksellaan. Tällöin voit tarvittaessa valtuuttaa toisen henkilön tekemään ilmoituksia puolestasi Suomi.fi- valtuutusta käyttäen.

Tarkista seuraavat asiat ja tee tarvittavat muutokset tietoihin:

  • Voimassa oleva nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai sikojen eläintenpitoilmoitus on tehty eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin samalle pitopaikkatunnukselle, jolle eläimet on rekisteröity nauta-, lammas-, vuohi- ja sikarekisteriin.
  • Eläintenpitoilmoitus on tehty eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin samalle asiointitunnukselle (tilatunnus/asiakastunnus), jolle eläimet on rekisteröity nauta-, lammas-, vuohi- ja sikarekisteriin.
  • Valtuuta tarvittaessa joku muu henkilö asioimaan puolestasi Suomi-fi palvelussa

Muutos kirjautumistavasta on ajankohtainen kaikille, jotka käyttävät kirjautumisvaihtoehtona käyttäjätunnusta, salasanaa ja avainlukulistaa. Eli käytännössä eläintenpitäjille ja niille henkilöille, joilla on käyttöoikeudet asioida eläinrekisterissä toisen henkilön puolesta sekä teurastamoille ja eläinvälittäjille, joiden pitää tarvittaessa valtuutta työntekijöitään asioimaan yrityksen puolesta.

 

Linkit eläinrekisterien sovelluksiin

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja. Voit asioida Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä sähköisen asiointisovelluksen avulla. Sovellus löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi/.

Nautarekisterissä ylläpidetään tietoa kaikkien nautojen syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteriin tallentavat tietoja eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä nautarekisterin asiointisovelluksella tai asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse.

Lammas- ja vuohirekisterissä eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot lampaiden ja vuohien syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Sikarekisteriin eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot sikojen osto-, myynti- ja siirtotapahtumat sekä kuukausittaisista eläinmääristä. Sikarekisterissä tuottaja voi valtuuttaa teurastamon tekemään puolestaan osan ilmoituksista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Koirarekisterissä ylläpidetään tietoa kaikkien koirien syntymistä, tuonneista, vienneistä ja kuolemista sekä koirien haltijoista. Rekisteriin tallentavat tietoja koirien haltijat. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä koirarekisterin asiointisovelluksessa  tai asiakaspalveluun lomakkeella. Lomakkeet löydät täältä.  

Sivu on viimeksi päivitetty 29.5.2024