Eläinrekisterisovellukset

Tunnukset eläinrekistereihin kirjautumiseksi

Eläintenpitäjä ja pitopaikkarekisteriin sekä nautarekisteriin voit kirjautua sähköisen tunnistautumisen (esim. pankkitunnusten) avulla. Lammas-, vuohi- ja sikarekisterisovelluksen käyttäjätunnuksia hallinnoi kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Käyttöoikeushakemus on saatavilla lomakesivuilta.

 

Linkit eläinrekisterien sovelluksiin

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja. Voit asioida Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä sähköisen asiointisovelluksen avulla. Sovellus löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi/.

Nautarekisterissä ylläpidetään tietoa kaikkien nautojen syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteriin tallentavat tietoja eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä nautarekisterin asiointisovelluksella tai asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse.

Lammas- ja vuohirekisterissä eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot lampaiden ja vuohien syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Sikarekisteriin eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot sikojen osto-, myynti- ja siirtotapahtumat sekä kuukausittaisista eläinmääristä. Sikarekisterissä tuottaja voi valtuuttaa teurastamon tekemään puolestaan osan ilmoituksista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2023