Nautarekisteri

Nautarekisterin asiointisovelluksen kautta nautojen pitäjä voi tehdä nautarekisteriin ilmoitukset nautojen syntymästä, kuolemasta, myynnistä, ostosta tai siirrosta. Myös korvamerkkitilaukset sekä rekisterikyselyt tehdään asiointisovelluksen kautta.

Asiointisovellukseen voi kirjautua osoitteessa

https://nauta.ruokavirasto.fi 

Valtuutuksien osalta saat lisätietoa valtuutuksen ohjeistussivuilta tai valtuutuksen pikaohjeesta.

Lisätietoa rekisteröintimaksujen laskutuksista löydät sivulta eläinrekisterien maksut.

 

Ohjevideot asiointisovelluksen käyttämiseen

 

Katkot ja häiriöt

Katkoista pyritään tiedottamaan etukäteen. Käyttökatkojen aikana nautarekisterin asiakaspalvelu ottaa ilmoituksia vastaan normaalisti arkipäivisin klo 8.15-16.00. 

 

Korvamerkkitilaukset

Korvamerkkien tilauksen yhteydessä puhelinnumero tulee syöttää ilman välilyöntejä. Kun puhelinnumero syötetään ilman välilyöntejä Tallenna-painike aktivoituu.  

 

Virheelliset tapahtumat

Virheellisiin tapahtumiin tulevat huomautukset puutteellisista tai ristiriitaisista ilmoituksista. Huomautukset voivat olla aiheellisia tai aiheettomia. Katsoilmoitukset läpi ja korjaa ilmoitusta tarvittaessa tai kuittaa ilmoitus aiheettomana pois. 

 

Virheilmoitukset välitystapahtumissa

Tuottajien osalta välitystapahtuman virheilmoituksissa on usein kyse siitä, että ilmoitukset tulevat rekisteriin niin sanotusti väärässä järjestyksessä. Kun tuottaja tekee välitysvasikasta ostoilmoituksen hän saa virheilmoituksen väärästä eläimen myyjästä, jos välitysilmoitusta ei ole tätä ennen tehty. Ristiriita syntyy kun eläin on rekisterin mukaan vielä lähtötilan hallinnassa, mutta ostoilmoituksessa tuottaja ilmoittaa ostaneensa eläimen välittäjältä. On myös paljon tapauksia, joissa välitysilmoitus puuttuu eläimeltä kokonaan, jolloin ilmoitus on aiheellinen. Virheilmoitus ei poistu automaattisesti, vaikka välitysilmoitus myöhemmin tehtäisiinkin, mutta eläinten pitäjä voi kuitata ilmoituksen aiheettomaksi.

 

Korvanumerot teurastamoiden tekemissä ilmoituksissa

Kaikki teurastamot eivät ole ottaneet käyttöön neuvonnan korvanumeroita. Jos teurastamo tekee tuottajan puolesta eläinvälitykseen liittyvän ostoilmoituksen, ei sen mukana tule naudan korvanumeroa, eli nauta näkyy rekisterissä ostajatilalla ilman korvanumeroa. Jos eläimen korvanumero halutaan rekisterissä näkyville tulee eläintenpitäjän muokata teurastamon tekemää ostotapahtumaa ja lisätä sinne eläimen korvanumero. 

 

Vanhojen korvanumeroiden näkyminen sovelluksessa

Neuvonnan korvanumero ei ole virallinen nautarekisterin tieto, joten sitä ei ole ollut vanhassa nautarekisterissä. Uuteen nautarekisteriin neuvonnan korvanumerot kuitenkin sidosryhmien toiveesta tuotiin. Ennen uuden nautarekisterin käyttöönottoa eläimen viimeisin korvanumero haettiin sen vanhoista nautarekisterin tapahtumista. Jos eläimen korvanumeroa on kuitenkin muokattu neuvonnan järjestelmissä, ei viranomainen ole tästä saanut tietoa ja korvanumeron päivitys ei uudessa nautarekisterissä näy.
 
Ruokavirastolla ei siis välttämättä ole tietoa naudan viimeisimmästä korvanumerosta, emmekä sitä voi järjestelmään päivittää. Eläintenpitäjä voi korjata korvanumeron oikeaksi muokkaamalla Ruokaviraston nautarekisterisovelluksessa eläimen haltijakohtaisia tietoja tai muokkaamalla korvanumeron eläimen viimeisimpään tapahtumaan. 
 

Havaitut poikkeustilanteet

Tällä hetkellä ei ole tiedossa laajempia ongelmia. Jos havaitset ongelmia ilmoita niistä nautarekisteri@ruokavirasto.fi 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.6.2023