Lammas- ja vuohirekisteri

Lammas- ja vuohirekisterin ongelmatilanneohjeistus. Lue lisää.

Lammas- ja vuohirekistereihin kirjataan tiedot jokaisesta Suomessa pidettävästä lampaasta ja vuohesta yksilöllisesti. Rekisteriin tulee ilmoittaa eläinten poistot, ostot ja siirrot seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta ja poikimiset, kun eläimet merkitään. Rekisterit suojaavat kuluttajien ja eläinten terveyttä ja tekevät elintarvikepetosten tekemisen hankalammaksi. Rekistereitä käytetään myös tukihallinnon tarpeisiin ja omien tietojen ajan tasalla pitäminen on siis myös tuottajan etu. Välittäjien ja teurastamoiden on tehtävä välitys- ja teurastusilmoituksensa lammas- ja vuohirekistereihin.

Rekistereiden ilmoituskanavina ovat verkossa toimiva sovellus (kirjautumissivu alla), puhelinasiakaspalvelu ja lomakkeet, jotka voidaan palauttaa postitse tai sähköpostilla. Verkkosovellukseen saa hakea käyttöoikeuksia oman asuinkuntansa maaseututoimesta. Välittäjille ja teurastamoille käyttöoikeudet myönnetään Ruokavirastossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2023