Lammas- ja vuohirekisteri

Lammas- ja vuohirekisterin ongelmatilanneohjeistus. Lue lisää.

Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, on elintarviketuotannon oltava läpinäkyvää, ja tuote on voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Sekä mahdollisen eläintaudin puhjetessa on äärimmäisen tärkeää tietää missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi eläimet on merkittävä luotettavasti ja kattavasti, niiden pitopaikoista on pidettävä ajantasaista rekisteriä ja eläinten syntymät, kuolemat, siirrot tilalta ja tilalle sekä eri pitopaikkojen välillä tulee ilmoittaa rekistereihin ja merkitä pitopaikkojen kirjanpitoihin vaatimusten mukaisesti.

Lammas- ja vuohirekistereihin kirjataan tiedot jokaisesta Suomessa pidettävästä lampaasta ja vuohesta yksilöllisesti. Rekisteriin tulee ilmoittaa eläinten poistot, ostot ja siirrot seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta ja poikimiset, 90 päivän kuluessa eläimen syntymästä tai ennen sitä mikäli eläin siirretään syntymäpitopaikastaan.

Eläinvälittäjien ja teurastamoiden on tehtävä välitys- ja teurastusilmoituksensa seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta lammas- ja vuohirekistereihin.

Rekistereiden ilmoituskanavina ovat verkossa toimiva sovellus (kirjautumissivu alla), puhelinasiakaspalvelu ja lomakkeet, jotka voidaan palauttaa postitse tai sähköpostilla. Lammas- ja vuohirekisterin verkkosovellukseen  käyttöoikeudet perustuvat eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin tietoihin.  Eläinvälittäjille ja teurastamoille käyttöoikeudet myönnetään Ruokavirastossa. Lue lisää käyttöoikeuksista täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.10.2023