Kysely otekirjeestä nautaeläinten pitäjille

4. joulukuuta 2023

Ruokavirasto on usean vuoden ajan lähettänyt nautaeläinten pitäjille tarkoitetun otekirjeen postitse. Kirjeessä kerrotaan muun muassa nautojen pitoon ja nautarekisteriin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja liitteenä on nautarekisterin tapahtumaote ja eläinmääräilmoitus. Nyt haluammekin kuulla otekirjeen lukijoiden mielipidettä kirjeen tarpeellisuudesta. Vastaathan kyselyyn 7.1.2024 mennessä.

Linkki kyselyyn täällä.