Nautojen otekirjeen saate sekä tiedote ovat nyt luettavissa

15. syyskuuta 2023

Ruokavirasto on lähettänyt postitse nautojen otekirjeen vain sen tilanneille eläintenpitäjille. Muille otekirje saapuu sähköisesti. Tiedote sisältää ajankohtaista asiaa nautarekisteristä, esimerkiksi laskutuksesta, valtuutuksista ja asiointisovelluksen ominaisuuksista. Otekirjeen sisältämät luettelot, eli tarkistettavat tapahtumat, teurastetut naudat ja nautaeläinluettelon löydät suoraan Ruokaviraston nautarekisterin asiointisovelluksesta (https://nauta.ruokavirasto.fi).

Voit lukea tiedotteen sekä saatteen täältä.