Ruokavirasto mitätöi nautojen käyttämättä olevia vanhanmallisia korvamerkkejä

19. toukokuuta 2023

Nautojen tunnistamisessa on tullut käyttöön elektronisen tunnisteen sisältävä korvamerkki uuden eläintunnistuslain (1069/2021) myötä. Tämän johdosta 1.1.2021 alkaen syntyneet naudat on tullut merkitä toiseen korvaan apumerkillä, joka sisältää elektronisen tunnisteen (eMerkki). Visuaalisia, vanhan mallin mukaisia vapaita merkkejä voi käyttää syntyville vasikoille edelleen, jos on tilannut apumerkiksi elektronisen tunnisteen sisältävän merkin. Mikäli ennen 1.1.2021 syntyneen eläimen apumerkki putoaa tai se muuttuu luku- tai käyttökelvottomaksi, sille voi tilata korvaavaksi tunnisteeksi joko tavanomaisen tai elektronisen tunnisteen sisältävän apumerkin.

Eläintunnistusasetuksen 67/2022 9 § mukaan toimijan on asianmukaisesti mitätöitävä ja asianmukaisesti hävitettävä eläintenpidon lopettamisen johdosta tai muuten käyttämättä jääneet, irronneet tai irrotetut tunnistimet niiden uudelleen käytön estämiseksi. Mitätöimisellä tarkoitetaan tunnistimen tietojen poistamista eläinrekisteristä. Hävittäminen puolestaan tarkoittaa tunnistimen tuhoamista niin, ettei sen uudelleen käyttäminen ole mahdollista. Hävittäminen tapahtuu esimerkiksi leikkaamalla merkit halki tai muutoin tekemällä ne sellaiseksi, ettei niiden käyttö ole enää mahdollista.

Nautarekisterissä on tuhansia mitätöimättömiä vanhan mallisia merkkejä. Rekisterin ajantasaistamiseksi ja vanhojen merkin virheellisen käytön ehkäisemiseksi Ruokavirasto mitätöi rekisteristä vaiheittain vanhanmallisia vapaita tunnuksia. Ensimmäisessä vaiheessa touko-kesäkuussa 2023 mitätöidään vapaat korvamerkit tiloilta, joilla ei ole enää aktiivista eläinten pitoa eläintenpitäjä- tai nautarekisterissä. Lisäksi mitätöidään kaikkein vanhimpia, 90-luvulla tilattuja, merkkejä.

Jos toimijalla on aiemmin ollut nautoja ja eläintenpidon lopettaminen on ilmoitettu maaseutuviranomaiselle tai eläintenpitäjärekisteriin, mutta tilalle on vielä jäänyt korvamerkkejä, ne tulee hävittää. Aktiivisten toimijoiden on myös hyvä tarkastella kevätsiivouksen yhteydessä korvamerkkivarastoja, onko tallessa sellaisia merkkejä, joita ei ole tarkoitus käyttää.

Toimija voi itse käydä tarkastamassa vapaat korvamerkkinsä nautarekisterin maksuttomassa asiointisovelluksessa osoitteessa https://nauta.ruokavirasto.fi/. Asiointisovelluksessa voi itse mitätöidä sellaiset merkit, jotka ovat jääneet käyttämättä. Mitätöidyt merkit on myös hävitettävä. Tarvittaessa asiasta voi olla yhteydessä nautarekisterin asiakaspalveluun.

Lisätietoa nautojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä löydät Ruokaviraston sivuilta osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/