Virheelliset korvanumerot nautaeläinten korvamerkeissä

26. syyskuuta 2022

Nautaeläin on eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) 9 § mukaan merkittävä kumpaankin korvaan kiinnitettävillä korvamerkeillä ja vuonna 2021 ja sen jälkeen syntyvillä eläimillä on toisen korvamerkin oltava elektroninen.

Korvamerkeissä on oltava EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan yksilöeläinkohtainen virallinen EU-tunnus. Tämän lisäksi merkkeihin on korvamerkkitilauksen yhteydessä mahdollista lisätä vapaaehtoinen korvanumero, joka painatetaan apumerkkiin EU-tunnuksen lisäksi.

Korvanumeroiden valinnassa sovelluksessa voi valita vaihtoehdon ”Hyppää yli olemassa olevat korvanumerot”. Kyseisessä toiminnossa on havaittu virhe 25.8.2022-16.9.2022 välisenä aikana. Virheestä johtuen sovellus on huomioinut tilalla käytössä olevia korvanumeroita, sekä myöskin poistettujen eläinten ja vain vanhempana olleiden eläinten korvanumeroita. Näin ollen korvanumerot eivät ole muodostuneet pyydetyssä numerojärjestyksessä. Virhe on koskenut myös Minun Maatilani sovelluksen kautta tehtyjä tilauksia. Ruokavirasto pahoittelee tilannetta.

Edellä mainittu virhe on korjattu 16.9.2022 versiopäivityksen yhteydessä.

Ruokavirasto korostaa, ettei korvamerkin korvanumero ole naudalla virallinen tunnistetieto eikä sillä ole vaikutusta eläimen tunnistettavuuteen eikä jäljitettävyyteen. Siten korvanumeron voi niin halutessaan kirjoittaa myös itse apumerkkiin. Nautarekisteriin korvanumero voidaan korjata vaihtamalla korvanumero vasikan tietoihin poikimisilmoituksen yhteydessä.

Mikäli virheellisen korvanumeron vastaanottanut eläintenpitäjä kuitenkin haluaa vaihtaa alkuperäisen tilauksen apumerkit (e-merkki) oikean korvanumeron sisältäviin merkkeihin, voi toimia seuraavan ohjeistuksen mukaisesti.

  1. Voit palauttaa Ruokavirastolle vain virheellisellä korvanumerolla olevat APUMERKIT, jotka ovat olleet alkuperäisessä tilauksessa.
  2. Palautus tapahtuu olemalla ensin yhteydessä nautarekisterin asiakaspalveluun, josta saat tarkemmat ohjeet palautuksesta ja siitä mitä merkkejä palautusoikeus kohdallasi koskee.
  3. Palautukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot: tilalle tilattavan apumerkin EU-tunnus ja siihen liitettävä korvanumero sekä tilatunnus tai asiakastunnus. Palautuksen yhteydessä ilmoitetaan ne korvanumerot, joilla merkit piti alun perin tulla.
  4. Ruokavirasto käsittelee palautuksen ja tilaa apumerkin tilalle uuden apumerkin korvausmerkkinä, mikäli palautusehdot täyttyvät.

Ruokavirasto vastaa palautuskustannuksista sekä uuden apumerkin tilaamisesta ja toimittamisesta eläintenpitäjälle.

Toimitettuja päämerkkejä ei tule missään tilanteessa palauttaa vaan ainoastaan ne apumerkit, jotka ovat tulleet virheellisillä korvanumeroilla ja jotka ovat tilattu ajanjaksolla 25.8-16.9.2022. Muut kuin yllä mainitut palautetut korvamerkit lähetetään Ruokaviraston toimesta takaisin eläintenpitäjän kustannuksella.

Ruokavirasto ohjeistaa joka tapauksessa merkitsemään vasikat määräajassa käyttäen päämerkkiä. Mikäli eläin on merkitty edellä mainitusta sovelluksen virheestä johtuen vain päämerkillä, ja apumerkin vaihtoprosessi on vielä kesken, ei toimijalle aiheudu seuraamuksia mahdollisessa eläinvalvonnassa. Vain yhdellä korvamerkillä merkittyjä eläimiä ei kuitenkaan saa siirtää syntymäpitopaikastaan.

 

Lisätietoja korvamerkkien palautuksesta nautarekisterin asiakaspalvelusta. Yhteystiedot:  nautarekisteri@ruokavirasto.fi,  puh. 0295 205 300