Ilmoitukset sikarekisteriin on tehtävä pitopaikkakohtaisella merkintä-tunnuksella 1.1.2019 alkaen

20. maaliskuuta 2019

Sikojen, mini- ja mikrosikojen sekä villisikojen toimijakohtainen merkintätunnus on muuttunut pitopaikkakohtaiseksi uuden Eläintenpitäjärekisterin käyttöönoton yhteydessä (MMM asetus 1139/2018). Lainsäädännön muutoksella on haluttu parantaa sikojen jäljitettävyyttä syntymäpitopaikkaan asti. Jäljitettävyyden kannalta on tärkeää, että ilmoitukset sikarekisteriin (poistot, ostot) tehdään lainsäädännön mukaisesti.

Teurastamoille on asetuksessa annettu siirtymäaikaa kuluvan vuoden loppuun asti toteuttaa tarvittavat muutokset omiin sähköisiin järjestelmiinsä. Eläintenpitäjillä ei ole vastaavaa siirtymäaikaa ilmoitusten teossa eikä siirtymäaika myöskään koske teurastamon valtuutuksella eläintenpitäjien puolesta sikarekisteriin tekemiä ilmoituksia. Mikäli teurastamo ei pysty tekemään siirtymäaikana ilmoituksia eläintenpitäjien puolesta, on teurastamon tiedotettava eläintenpitäjiä ja mahdollisesti purettava valtuutus yhteisymmärryksessä eläintenpitäjien kanssa. Tällöin eläintenpitäjien on tehtävä ilmoitukset sikarekisteriin itse.

Sikarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot:

sikarekisteri@mtech.fi

puh. 09 85 666 003