Sikojen merkitseminen ja rekisteröinti

 

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Sikaeläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista säädetään jatkossa uudella komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/520. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) on astunut voimaan 1.1.2022. Lain nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022) on astunut voimaan 24.1.2022. 

Sikaeläinten pitäjän on rekisteröitävä eläinten pitopaikka ja eläintenpitoilmoitus Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Tämä velvollisuus koskee kaikkia sikaeläinten pitäjiä riippumatta kasvatuksen tarkoituksesta. Rekisteröinnit on siis tehtävä myös, jos pidät villisikaa, minisikaa tai muuta lemmikkisikaa seuraeläimenä tai muuten ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Rekisteröinti tehdään ennen eläinten pidon aloittamista lomakkeella oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai verkkopalvelussa. Lomakkeet löytyvät lomakesivustolta.

Kaikki sikaeläimet (ml. villisika ja minisika) on merkittävä syntymäpitopaikassa joko tatuoinnilla,  tavanomaisella korvamerkillä tai elektronisella korvamerkillä viimeistään 9 kuukauden kuluessa syntymästä.  Tatuointi voidaan tehdä joko tatuointipihdeillä korvanlehteen tai tatuointivasaralla reiden ulkopintaan. Merkitsemiseen käytetään syntymäpitopaikan merkintätunnusta. Jos sikaeläin kuuluu hyväksyttyyn tuotantoketjuun, se merkitään ennen siirtämistä tuotantoketjun ulkopuolelle, kuitenkin viimeistään 9 kuukauden kuluessa syntymästä. Tällöin merkitsemiseen käytetään sian silloisen sijainnin perusteella olevaa pitopaikan merkintätunnusta. Huom! Merkitsemisen ikäraja koskee 21.4.2021 lähtien syntyneitä sikoja. 

Lisäksi sikaeläin merkitään aina ennen teuraskuljetukseen luovuttamista tatuoimalla lähtöpitopaikan merkintätunnus eläimen keskiselän tai kyljen alueelle keskilinjan molemmille puolille (teurasmerkintä). Jos eläin luovutetaan teuraskuljetukseen suoraan syntymäpitopaikasta tai hyväksytyn tuotantoketjun pitopaikasta 9 kuukauden kuluessa syntymästä, riittävää kuitenkin on, että eläin merkitään yksinomaan teurasmerkinnällä. 

Toimija ei saa siirtää merkitsemättömiä sikoja pois pitopaikasta eikä toinen toimija (eläimiä pitävä toimija, eläimiä välittävä toimija, teurastamo tai eläinkuljettaja) saa ottaa niitä vastaan.

Mikäli merkinnässä käytetään tatuoinnin sijaan korvamerkkejä, tulee niiden olla Ruokaviraston hyväksymiä 21.4.2023 lähtien ja niitä tulee käyttää siitä päivästä lähtien syntyneille sikaeläimille. Korvamerkkeihin painatetaan FI tunnuksellinen pitopaikan merkintätunnus, joka ilmoitetaan korvamerkkien tilauksen yhteydessä. Ruokaviraston hyväksymiä korvamerkkejä  on mahdollista tilata  Ruokaviraston tilauslinkin kautta ja sikarekisterin asiakaspalvelusta. Korvamerkkejä voi myös tilata suoraan korvamerkkitoimittajien kautta. Lisätietoa löytyy täältä.

Sikaeläimet jotka ovat syntyneet ennen 21.4.2021 pitää merkitä ennen kuin ne siirretään syntymäpitopaikastaan toiseen pitopaikkaan. Lisäksi sika tulee teurasmerkitä (sikaeläin merkitään aina ennen teuraskuljetukseen luovuttamista tatuoimalla lähtöpitopaikan merkintätunnus eläimen keskiselän tai kyljen alueelle keskilinjan molemmille puolille).  Jos sika siirretään suoraan syntymätilaltaan teurastamolle riittää että sika merkitään yksinomaan teurasmerkinnällä. Sikaeläimille, jotka ovat syntyneet ennen 21.4.2023, on mahdollista käyttää korvamerkkejä mitä tahansa esimerkiksi maatalouskaupasta saatavia korvamerkkejä, eikä niiden tarvitse olla Ruokaviraston toimesta hyväksyttyjä.

Lue lisää tiedotteista:

Merkintätunnuksen ja pitopaikkatunnuksen saa pitopaikan rekisteröinnin yhteydessä. Pitopaikan voi rekisteröidä täyttämällä pitopaikan rekisteröintilomakkeen ja palauttamalla sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ilmoittamalla pitopaikasta verkkopalvelussa, jossa voi ilmoittaa myös eläinten pidosta (epr.ruokavirasto.fi).

Sikojen osto-, myynti- ja siirtotapahtumat tulee ilmoittaa 7 päivän kuluessa sekä eläinmäärätiedot kolme kertaa vuodessa sikarekisteriin. Sikarekisteriä ylläpitää Ruokavirasto. Sikarekisterin asiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.15 -16. Sikarekisterin asiakaspalvelun puhelusta veloitetaan paikallispuhelumaksu tai matkapuhelinmaksu, ei palvelumaksua.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1248/2023) on sikojen rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 0,43 euroa/siirtotapahtuma eläintenpitäjiltä, sekä 0,48€/ilmoitus teurastusalan toimijalta. 

Sikarekisterin ilmoituslomakkeet löytyvät lomakesivuilta. lomakkeet voi postittaa lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

 

Ajankohtaista

 • 20. maaliskuuta 2019

  Ilmoitukset sikarekisteriin on tehtävä pitopaikkakohtaisella merkintä-tunnuksella 1.1.2019 alkaen

  Sikojen, mini- ja mikrosikojen sekä villisikojen toimijakohtainen merkintätunnus on muuttunut pitopaikkakohtaiseksi uuden Eläintenpitäjärekisterin käyttöönoton yhteydessä (MMM asetus 1139/2018).…

  Ilmoitukset sikarekisteriin on tehtävä pitopaikkakohtaisella merkintä-tunnuksella 1.1.2019 alkaen
 • 20. marraskuuta 2018

  Eläinrekistereiden pankkitunnuskirjautumisessa ei katkoja (Julkaistu 28.12.2017)

  28.12.2017 Aiemmin tiedottamamme mahdollinen katko eläintietojärjestelmän pankkitunnuskirjautumisessa ei toteudu. Tarvittavat muutostyöt on saatu tehtyä ja pankkitunnuksilla pääsee kirjautumaan…

  Eläinrekistereiden pankkitunnuskirjautumisessa ei katkoja (Julkaistu 28.12.2017)
 • 20. marraskuuta 2018

  Käyttökatko sikarekisterin pankkitunnuskirjautumisessa (Julkaistu 18.12.2017)

  18.12.2017 Eläintietojärjestelmään (lammas- ja vuohirekisteri, sikarekisteri) kirjautuminen pankkitunnuksilla on nykyisin toteutettu Vetuma- tunnistautumisen kautta. Palvelun toiminta päättyy…

  Käyttökatko sikarekisterin pankkitunnuskirjautumisessa (Julkaistu 18.12.2017)
 • 20. marraskuuta 2018

  Sikarekisterin eläinmääräilmoitukset tehtävä viimeistään 30.9.2016 (Julkaistu 23.9.2016)

  23.9.2016 Evira ja Mavi muistuttavat sikojen eläinmääräilmoitusten tekemisestä vuoden toiselle ilmoitusjaksolle 1.5.–31.8.2016. Ilmoitusten viimeinen palautuspäivä on 30.9.2016. Tällä hetkellä…

  Sikarekisterin eläinmääräilmoitukset tehtävä viimeistään 30.9.2016 (Julkaistu 23.9.2016)
 • 20. marraskuuta 2018

  Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

  Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan. Nauhoitus tehdään eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.…

  Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen
 • 20. marraskuuta 2018

  Sikarekisterin ensimmäisten rekisteröintilaskujen tiedot puutteelliset (3.3.2016)

  3.3.2016 Maaliskuun alussa sikatuottajille lähetettyjen laskujen laskutustiedot ovat valitettavan puutteelliset. Kyseinen lasku on sikarekisterin rekisteröintilasku, joka lähetettiin nyt ensimmäistä…

  Sikarekisterin ensimmäisten rekisteröintilaskujen tiedot puutteelliset (3.3.2016)
 • 20. marraskuuta 2018

  Sikojen rekisteröintimaksuun hinnankorotus (Julkaistu 23.10.2015)

  23.10.2015 Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetus 1259/2015 tuli voimaan 15.10.2015. "Elintarviketurvallisuusvirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin…

  Sikojen rekisteröintimaksuun hinnankorotus (Julkaistu 23.10.2015)
 • 20. marraskuuta 2018

  Sioille rekisteröintimaksu 1.1.2015 alkaen

  1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014  Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista määrittelee sikojen uuden rekisteröintimaksun. Maksu on…

  Sioille rekisteröintimaksu 1.1.2015 alkaen
 • 20. marraskuuta 2018

  Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu 3.11.2014 alkaen

  Sikarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 3.11.2014 asiakaspalvelu puhelin 09 85 666 003 fax 09 27 100 35

  Asiakaspalvelun puhelinnumero muuttuu 3.11.2014 alkaen
 • 20. marraskuuta 2018

  Muutos sikarekisterin toimintaan (Julkaistu 27.4.2012)

  27.4.2012 26.4.2012 alkaen on teurastamoilla ja välittäjillä mahdollisuus tehdä osto- tai poistoilmoitus tuottajien puolesta myös tapauksissa, joissa eläintenpitäjä kuljettaa siat omalla…

  Muutos sikarekisterin toimintaan (Julkaistu 27.4.2012)
Sivu on viimeksi päivitetty 29.2.2024