Muutos sikarekisterin toimintaan (Julkaistu 27.4.2012)

20. marraskuuta 2018

27.4.2012

26.4.2012 alkaen on teurastamoilla ja välittäjillä mahdollisuus tehdä osto- tai poistoilmoitus tuottajien puolesta myös tapauksissa, joissa eläintenpitäjä kuljettaa siat omalla kuljetusvälineellään sikojen siirrossa tilojen välillä. Tuottajan on kuitenkin annettava teurastamolle tai välittäjälle valtuutus poisto- tai ostoilmoituksen tekoon.