Sikojen rekisteröintimaksuun hinnankorotus (Julkaistu 23.10.2015)

20. marraskuuta 2018

23.10.2015

Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetus 1259/2015 tuli voimaan 15.10.2015.

"Elintarviketurvallisuusvirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin kiinteää maksua 0,20 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,15 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden."