Sioille rekisteröintimaksu 1.1.2015 alkaen

20. marraskuuta 2018

1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista
suoritteista määrittelee sikojen uuden rekisteröintimaksun. Maksu on eläintenpitäjille tapahtumailmoitus- ja teurastamoille teurastusilmoituskohtainen.

Rekisteröintimaksu on suuruudeltaan 0,15 €/siirtoilmoitus ja 0,10 €/teurastus- ja välitysilmoitus.