Sikarekisterin eläinmääräilmoitukset tehtävä viimeistään 30.9.2016 (Julkaistu 23.9.2016)

20. marraskuuta 2018

23.9.2016

Evira ja Mavi muistuttavat sikojen eläinmääräilmoitusten tekemisestä vuoden toiselle ilmoitusjaksolle 1.5.–31.8.2016. Ilmoitusten viimeinen palautuspäivä on 30.9.2016.

Tällä hetkellä eläinmääräilmoituksia on palautettu viime vuosia huomattavasti pienempi määrä.

Sikarekisterin tiedot vaikuttavat kaikkien eläinperusteisten tukien maksuun. Mikäli tilalle tulee valvonta tai ristiintarkastus ja sikarekisteriin ei ole määräaikaan mennessä lähetetty tietoja, eläinmääränä käytetään nollaa puuttuvien kuukausien osalta.

Ilmoitukset voi tehdä sikarekisterisovelluksella tai paperilomakkeella. Ilmoituksiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo sikarekisterin asiakaspalvelu puhelin 09 85 666 003.