Estä Gyrodactylus salaris -lohiloisen leviäminen Ylä-Lapin vesistöalueella

27. toukokuuta 2019

Jäämereen laskevat joet Teno ja Näätämö ovat tärkeimpiä lohijokiamme ja niiden merkitys lohen tuotannossa on kansainvälisestikin huomattava. Teno on yksi maailman tärkeimmistä Atlantin lohen lisääntymisjoista. On tärkeää estää Gyrodactylus salaris -lohiloisen leviäminen näille alueille.

Gyrodactylus salaris on lohen poikasten iholla ja evillä elävä loinen. Loinen on vaarallinen Atlanttiin ja Jäämereen vaeltaville lohikannoille ja esimerkiksi Tenoon tai Näätämöön päästessään se todennäköisesti romahduttaisi niissä lisääntyvät lohikannat muutamassa vuodessa. Näin on käynyt Norjassa, jossa kymmeniä lohijokia on myrkytetty loisen hävittämiseksi. Uusin loisen leviämisalue on Kuolan niemimaalla, Tuulomajoen sivuhaarassa. Loista esiintyy Suomessakin Itämereen laskevissa vesistöissä, mutta Jäämereen laskevat vesistöt ovat pysyneet siitä vapaina. Itämeren valuma-alueen villilohet ja suomalaiset viljelylaitoskalat ovat vastustuskykyisiä tälle lohiloiselle.

Ylä-Lapin vesistöjen suojaaminen loisen leviämiseltä erittäin tärkeää

Suoja-alueeseen kuuluvat Teno-, Näätämö-, Paats-, Tuuloma- ja Uutuanjoen vesistöalueet. Elävien kalojen tai mädin siirtäminen alueelle tai suojattujen vesistöjen välillä on kielletty. Ylä-Lappiin siirrettävät veneet, kalastusvälineet, sukellusvälineet tai muut luonnonvesien kanssa kosketuksiin tarkoitetut varusteet on kuivattava, kuumennettava, pakastettava tai desinfioitava loisen tappamiseksi. Luonnosta otettua vettä tai muualta tuotujen kalojen perkeitä ei myöskään saa päästää alueen vesistöihin.

Tutustu esitteeseen Tunne vastuusi lohesta (pdf)

Lisätietoja:
kalatautien valvonta: ylitarkastaja Hanna Kuukka-Anttila, p. 040 351 3318, eläintautien ja sivutuotteiden jaosto
kalataudit: erikoistutkija Anna maria Eriksson-Kallio, p. 50 439 2788, villi- ja vesieläinpatologian jaosto