Kalastus, metsästys ja villieläimet

Ruokaviraston toimialaan kuuluu riistan, kalojen ja rapujen käyttö elintarvikkeena, villieläinten, kalojen ja rapujen hyvinvointi sekä villieläintautien ja kala- ja raputautien seuranta, tutkimus ja ehkäisy.

Tutkimme luonnonvaraisten eläinten kuolemien syitä mukaan lukien lintu-, kala- ja rapukuolemat, sekä normaalista poikkeavia yksilöitä. Tiettyjen eläintautien seurannoissa (rabies, afrikkalainen sikarutto, hirvieläinten näivetystauti) on käynnissä erityisiä näytteenkeräyskampanjoita. Luonnonvaraisten eläinten tautitutkimuksiin tarvitaan kansalaisten lähettämiä näytteitä ja ilmoituksia kuolleina löytyneistä eläimistä, joista lisätietoja täällä.

Vastustettavan eläintaudin löytyminen saattaa aiheuttaa alueellisia rajoituksia esimerkiksi metsästykseen tai eläinten siirtoihin. Esimerkiksi kalojen siirtoja eri vesialueiden välillä on rajoitettu (ks. ohje). Pohjoisessa lohiloisen suoja-alueella kalastajilta edellytetään välineiden desinfiointia. Lintuinfluenssan esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa pitää huomioida metsästyksessä ja lintuharrastuksissa.

Harrastuskalastuksen saaliskalojen käytöstä elintarvikkeena virasto ohjeistaa kalojen myynnistä, rapujen myynnistä ja kaloissa esiintyvistä elintarvikevaaroista.

Annamme ohjeita riistanlihan hygieenisestä käsittelystä ja toimittamisesta myyntiin sekä riistan lihantarkastuksesta. Ohjeistamme eläintautitilanteen huomioimisesta metsästyksessä. Saaliiksi saadun villisian käsittely -ohje. Trikinellatutkimuksia suoritetaan Ruokaviraston lisäksi hyväksytyissä laboratorioissa. Virasto valvoo metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutusta. Laadimme myös elintarvikkeiden syöntisuosituksia.

Luonnonvaraiset eläimet ovat eläinsuojelulain piirissä ja niiden hyvinvoinnista on huolehdittava metsästyksessä, kalastuksessa ja muussa toiminnassa.

Metsästäjille ja muille luonnossa liikkujille tietoa afrikkalaisesta sikarutosta.

 

Infovideon kansi metsäsätjille afrikkalaisesta sikarutosta.Infovideo metsästäjille afrikkalaisesta sikarutosta

 

Infovideon etusivu luonnossa liikkujille afrikkalaisesta sikarutosta.Infovideo luonnossa liikkujille afrikkalaisesta sikarutosta

 

 

Uutisia kalastuksesta, metsästyksestä ja villieläimistä

Sivu on viimeksi päivitetty 24.10.2023