Trikiinitutkimuslaboratoriot

Alla listatut laboratoriot on nimetty elintarvikelain (297/2021) mukaisesti virallisiksi laboratorioiksi lihan trikiinitestauksen suhteen. Mainitut laboratoriot voivat tehdä virallisen lihantarkastuksen yhteydessä otettujen näytteiden trikiinitutkimuksen sekä suoraan kuluttajalle luovutettavan luonnonvaraisen riistan lihasta tehtävän trikiinitutkimuksen metsästäjille, metsästysseuroille, riistanhoitoyhdistyksille tai poliisille (MMM asetus elintarvikehygieniasta 318/2021, 34 §). Luonnonvaraisen riistan lihalla tarkoitetaan karhun, villisian, ilveksen, mäyrän, majavan, rämemajavan ja muiden mahdollisten trikiinin isäntäeläinten lihaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2024