Luonnonvaraisten eläinten sairaudet

Kuva luonnonvaraisista eläimistä.

Luonnonvaraisissa eläimissä saattaa esiintyä monia tauteja ja loisia, joista jotkut ovat ihmisiinkin tarttuvia ns. zoonooseja. Ruokavirasto seuraa tunnettujen tautien esiintymistä ja uusien tautien ilmaantumista.

Osallistu tautiseurantaan

Villieläinten tautiseurantaan tarvitaan jatkuvasti eläinnäytteitä luonnossa liikkuvilta kansalaisilta ympäri maata. Yleisessä villieläinten / luonnonvaraisten eläinten tautiseurannassa tutkitaan kaikkia eläinlajeja. Luonnonvaraisista eläimistä toivotaan näytteitä silloin, kun niitä on kuollut paljon tai eläimissä on merkkejä sairaudesta. Yleinen tautiseuranta kattaa nisäkkäiden ja lintujen lisäksi mm. kalat ja ravut.

Lisäksi tiettyjä eläinlajeja tarvitaan näytteiksi tärkeimpien vastustettavien eläintautien tutkimukseen, vaikka niissä ei havaittaisikaan merkkejä sairauksista. Kettujen ja supikoirien näytteiden avulla seurataan rabieksen, myyräekinokokin ja trikinelloosin esiintymistä. Villisikanäytteitä tarvitaan afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Sekä metsästetyt että kuolleena löytyneet ketut, supikoirat ja villisiat sopivat näytteeksi ja kuka tahansa voi lähettää niitä tutkittavaksi. Kuolleista villisioista tulee pikaisesti ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Kuolleista hirvielämistä seurataan hirvieläinten näivetystaudin esiintymistä ja siksi myös kuolleista hirvieläimistä on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille.  Lintuinfluenssan seurannassa vesilinnut ja petolinnut ovat erityisen kiinnostavia näytteitä. 

Tutustu Lisätietoa-kohdassa ohjeisiin näytteiden lähettämisestä ja kuolleina löydettyjen eläinten hygieenisestä käsittelystä.

Ilmoita kuolleista eläimistä

Luonnonvaraisten eläinten joukkokuolemista ja kuolleena löytyneistä villisioista tulee aina ilmoittaa kyseisen alueen kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. Hän antaa tarvittaessa lisäohjeita. Kunnan- ja läänineläinlääkärien yhteystiedot.

Luonnonvaraisten eläinten tärkeimmät seurattavat taudit:

Tietoa yksittäisistä taudeista saat valikosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.7.2023