Näytteenotto-ohjeet villisioista

Ruokavirasto pyytää metsästäjiä lähettämään näytteitä metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista ja ilmoittamaan kuolleena löydetyistä ja liikenneonnettomuuteen joutuneista luonnonvaraisista villisioista. Kaikki lähetetyt näytteet tutkitaan afrikkalaisen sikaruton, klassisen sikaruton ja Aujeszkyn taudin varalta.

Kuolleina löytyvät villisiat

Afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin on erittäin tärkeää saada itsestään kuolleita ja sairaalta vaikuttaneita villisikoja. Myös pitkään kuolleena ollut ja pilaantunut ruho kannattaa tutkia ASF-viruksen varalta, sillä virus säilyy raadoissa pitkään. Kuolleena löydetystä tai sairaasta villisiasta sekä kolarivillisiasta tulee ilmoittaa viipymättä paikalliselle kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille ja mahdollisen patologisen tutkimuksen varalta Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan (erikoistutkija Taina Laine puhelin 050 373 6614, taina.laine@ruokavirasto.fi tai erikoistutkija Teija Kokkonen puhelin 040 5250822, teija.kokkonen@ruokavirasto.fi).

Palkkio

Ruokavirasto maksaa metsästäjille tai metsästysseuroille palkkiona 40 euroa / yhdestä villisiasta lähetetyt näytteet. Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä voi lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta. Tämän Ruokavirastossa tehtävän trikiinitutkimuksen tuloksen saa kahden viikon kuluessa. Naarasvillisioista maksetaan lisäpalkkiota 60 euroa, kohtunäytteen on oltava mukana näytelähetyksessä. Kuolleena löydetyistä, sairaista tai kolarissa olleista villisioista ilmoittamisesta Ruokavirasto maksaa palkkiona 100 euroa / villisika.

Palkkioiden maksamisen edellytys on, että ilmoittaja tai näytteen lähettäjä toimittaa Ruokavirastoon palkkiolaskulomakkeella kaikki palkkion maksamiseen tarvittavat tiedot. Palkkioiden maksamiseen tarvittavia tili- ja muita tietoja ei selvitellä Ruokavirastosta käsin, vaan laskuttajan tulee toimittaa ne oma-aloitteisesti. 

Suomen sikayrittäjät ry:n maksama toiminta-avustus

Suomen Sikayrittäjät ry maksaa 1.4.2017 alkaen metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista. Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 90 euroa ja tuki maksetaan Ruokavirastoon lähetetyn ASF-tutkimusnäytteen perusteella Ruokaviraston jo nyt maksaman näytepalkkion lisäksi. Suomen sikayrittäjät ry maksaa tuen seuroille noin puolen vuoden välein. Seuratoiminta-avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran nimi, yhteyshenkilö sekä puhelinnumero ja tilitiedot osoitteeseen: ari.berg@ariberg.fi. MMM:n tiedote: Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista.

Lähetelomakkeessa on kohta, jossa metsästäjä tai metsästysseura hyväksyy, että kopio tutkimustodistuksesta lähetetään Suomen sikayrittäjät ry:lle. Tutkimustodistuksen perusteella Suomen sikayrittäjät maksaa metsästysseuralle 90 euroa/kaadettu villisika.

Myös niistä ASF – näytelähetyksistä, jotka on lähetetty vanhoilla lähetteillä ja lähetteeseen on merkitty tieto metsästysseurasta ja Suomen sikayrittäjien seuratuesta, lähetetään tutkimustodistus Suomen sikayrittäjille ja maksetaan seuratuki. Niistä näytelähetyksistä, joiden lähetteissä ei ole suostumusta tutkimustodistuksen lähettämiseen tai mainintaa seuratuesta, ei lähetetä tutkimustodistusta Suomen sikayrittäjille. Metsästysseurat voivat kuitenkin hakea seuratukea lähettämällä kopion metsästäjälle tai metsästysseuralle lähetetystä tutkimustodistuksesta Suomen sikayrittäjille.

Brusellabakteeri

Luonnonvaraisissa villisioissa voi esiintyä brusellabakteeria, joka voi tarttua villisiasta ihmiseen. Perusterveille ihmisille tartuntariski oireettomasta villisiasta on hyvin vähäinen. Noudata suolistamisen ja nylkemisen yhteydessä hyvää hygieniaa, käytä kertakäyttöhansikkaita ja pese kädet lopuksi hyvin. Raakoja ruhonosia ja elimiä ei suositella annettavaksi koirille. Brusellabakteeri tuhoutuu lihasta, joka kypsennetään täysin kypsäksi.

Näytteet virustutkimuksiin

Näytteeksi lähetetään villisian munuainen, perna ja verta, sekä emakoilta naaraspalkkiota varten 5 - 10 senttimetrin pala kohdunsarvea. Munuaiset sijaitsevat ruhon keskiosassa vatsaontelon selkäpuolella, molemmin puolin selkärankaa. Toinen munuainen riittää näytteeksi. Perna on pitkänomainen, melko litteä, tummanpunainen elin, joka on kiinnittynyt mahalaukun kylkeen ruhon vasemmalla puolella. Kohtu on kooltaan vaihteleva Y:n muotoinen elin, jonka runko-osa on peräsuolen ja virtsarakon välissä. Runko-osasta haarautuvat oikea ja vasen kohdunsarvi. Naaraan koko, ikä sekä mahdolliset tiineydet vaikuttavat kohdun kokoon. Verinäytteeseen ei oteta hyytymiä, muita kudospaloja tai roskia.

Näytteenottotarvikkeet

Elin- ja lihasnäytteet pakataan muovipusseihin, mutta verinäyte pitää ottaa erityiseen verinäyteputkeen. Jos verinäyteputkia ei ole saatavilla, otetaan pelkät elinnäytteet muovipusseihin. Verinäyteputkia voi kiiretilanteessa pyytää myös paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä.

Näytteenottovälineitä lähetetään tilauksesta Ruokavirastosta metsästysseuroille, alueellisiin riistakeskuksiin ja riistanhoitoyhdistyksille. Näytteenottovälineitä voi tilata Ruokavirastosta osoitteesta tilaukset@ruokavirasto.fi.

Ohjeet näytteenottoon: 

 • Ota näytteet mahdollisimman pian eläimen kuoleman jälkeen.
 • Elin- ja lihasnäytteet pakataan muovipusseihin. Jos verinäyteputkia ei ole saatavilla, otetaan pelkät elinnäytteet.
 • Pakkaa munuainen ja perna samaan pakkaukseen ja kohtu sekä verinäyteputki omiin pakkauksiinsa; kahteen päällekkäiseen muovipussiin.
 • Jäähdytä pakkaukset jääkaappilämpötilaan ennen lähettämistä jos et lähetä niitä samana päivänä.
 • Kääri pussit sanomalehti- tai talouspaperiin ja sen jälkeen vielä yhteen muovipussiin.
 • Laita muovipussi kuljetusta kestävään pussiin tai laatikkoon, laita mukaan täytetty lähete ja palkkiolomake.
 • Käytä Ruokaviraston lähetettä. Voit kirjoittaa lähetteen myös vapaamuotoisesti, kunhan lähettäjän yhteystiedot ja villisian pyyntipaikka tulevat mukaan. Kirjaa lähetteeseen jos villisialla on sairauden oireita.
 • Jos lähetät samassa paketissa näytteitä useasta eläimestä, merkitse yhden eläimen näytepussit ja vastaava lähete samalla numerolla.
 • Lähetä näytteet Ruokavirastoon Helsinkiin Matkahuollon mukana heti pyyntiä seuraavana arkipäivänä. Viikolla viimeinen lähetyspäivä on torstai. Säilytä perjantaina otetut näytteet kylmässä viikonlopun yli ja lähetä ne maanantaina.
 • Lähetysosoite: Ruokavirasto, Virologia, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI/Kamppi
 • Ruokavirasto maksaa Matkahuollon lähetyskulut, näytteet lähetetään Matkahuollon normaalina rahtina (vastaanottaja maksaa)

Lähete

Lähetteen voi kirjoittaa myös vapaamuotoisesti, kunhan kaikki tarvittavat tiedot (lähettäjän yhteystiedot ja villisian pyyntipaikka) tulevat mukaan. Lähetteeseen on tärkeä kirjata, jos villisialla on havaittu sairauden oireita tai suolistuksessa havaitaan normaalista poikkeavia muutoksia.

Palkkion saamiseksi tulee täyttää palkkiolaskulomake ja lähettää se Ruokavirastoon. Palkkiolaskun voi lähettää samassa lähetyksessä näytteiden kanssa. Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä tai metsästysseura voi lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta.  Tällöin palkkiolaskulomaketta ei tarvitse lähettää, ellei laskulla laskuteta naaraista maksettavaa lisäpalkkiota.  

Virustautiseurannan tutkimusvastaus

Ruokavirasto lähettää tutkimusvastauksen näytteiden lähettäjälle, jos lähetteeseen on merkitty lähettäjän postiosoite. Metsästetyistä villisioista otettujen näytteiden tutkimusvastaus tulee yleensä lähettäjälle sekä alueelliselle riistakeskukselle kuukauden kuluessa näytteiden lähettämisestä. Metsästetyn villisian lihan voi käyttää normaalisti, vaikka Ruokaviraston tutkimusvastaus virustautien esiintymisestä ei olisi vielä valmistunut.

Ohjeet trikiininäytteenottoon:

 • Ota näytteeksi lihasnäyte etujalan lihaksista, kielestä ja/tai palleasta.
 • Näytettä tarvitaan vähintään 10 grammaa, mielellään jopa 50 grammaa.
 • Ota lihasnäyte niin, että siinä ei ole mukana rasvaa, jännettä eikä kielen pintaa. Palleanäyte otetaan pallean lihaksikkaasta osasta.
 • Laita trikiininäytteet omaan pakkaukseensa, kahteen päällekkäi­seen muovipussiin ja pakkaa kuten elinnäytteet.
 • Lähetä näytteet trikiininäytteitä tutkivaan laboratorioon tai virusnäytteiden mukana Ruokavirastoon. Vaihtoehtona ASF–näytteenotto-palkkiolle; trikiinitutkimukset tehdään Ruokavirastossa korvauksetta.

Trikiinitutkimusten tutkimusvastaus

ASF – näytteiden rahapalkkion vaihtoehtona tehtävien trikiinitutkimusten vastauksen saaminen kestää keskimäärin kaksi viikkoa. Jos trikiinitutkimustulos tarvitaan nopeammin, on tutkimus Oulun Ruokavirastossa maksullinen tai näytteet tulee lähettää trikiininäytteitä tutkivaan Ruokaviraston hyväksymään muuhun laboratorioon.

Jos villisian lihaa luovutetaan tai myydään käytettäväksi metsästäjän oman talouden ulkopuolella, on siitä ensin tutkittava trikiinien esiintyminen ja odotettava trikiinitutkimustuloksen valmistumista. Myös omassa taloudessa käytettävän villisianlihan osalta Ruokavirasto suosittelee ottamaan trikiininäytteen ja odottamaan tulosta ennen lihan syömistä.