Näytteenotto-ohjeet

Eläintautitutkimusten näytteenotto-ohjeet

Kaikki tutkimuskohtaiset ohjeet, tutkimuspaikat, tutkijoiden yhteystiedot, hinnat ja linkit lähetteisiin löydät laboratoriokäsikirjasta.

Lisäohjeita näytteenotosta tautiongelmien selvittämisessä sekä tutkimuspakettien käytöstä löydät vasemman reunan eläinlajilinkeistä.

Käytännön ohjeita hyvän näytteen ottamiseen:

Bakteriologiset näytteet

Virologiset näytteet

Näytteenotto vasta-ainetutkimuksiin

Loistutkimuksen näytteenotto-ohjeet

Ruumiinavaus- ja elinnäytteet