Näytteenotto-ohjeet

Eläintautitutkimusten näytteenotto-ohjeet

Kaikki tutkimuskohtaiset ohjeet, tutkimuspaikat, tutkijoiden yhteystiedot, hinnat ja linkit lähetteisiin löydät laboratoriokäsikirjasta.

Lisäohjeita näytteenotosta tautiongelmien selvittämisessä sekä tutkimuspakettien käytöstä löydät eläinlajilinkeistä.

Käytännön ohjeita hyvän näytteen ottamiseen

Näytteenottotarvikkeiden sähköinen tilauslomake eläinlääkäreille (valitut tutkimuspaketit)

Sivu on viimeksi päivitetty 26.11.2020