Rapututkimus

Rapujen tutkimukset on Ruokavirastossa keskitetty Kuopion toimipaikkaan. Ruokavirasto Kuopio on myös Maailman eläintautijärjestön (OIE) rapuruttodiagnostiikan referenssilaboratorio.

Luonnonravuissa esiintyvien sairauksien ja rapukuolemien tutkimukset

Näytteeksi lähetetään mieluimmin selvästi oireellisia, huonokuntoisia rapuja tai rapuja, jotka ovat peräisin samalta alueelta, jossa on havaittu rapukuolemia. Kuolleena löytyvät ravut voidaan lähettää tutkittavaksi pakastettuna, mutta kuoleman jälkeinen pilaantuminen vaikeuttaa taudinmääritystä. Pitkälle pilaantuneet ravut eivät sovellu näytteeksi.

Jos rapuja ei rapukuoleman jäljiltä löydy näytteeksi, kannattaa yhteistyössä kalatalousviranomaisten kanssa järjestää mahdollisimman pikainen koesumputus elävien näyterapujen saamiseksi.

Elävät ravut pakataan kosteuden kestävään, mielellään kylmäkallella viilennettyyn, ilmarei'illä varustettuun pakkaukseen, johon kosteuden säilyttämiseksi lisätään kosteita sammalia, ruohoa, lehdeksiä tai muuta sellaista. Näytteet lähetetään Matkahuollon Pikapakettina Ruokaviraston Kuopion toimipaikkaan. Pakkauksen päälle merkitään, että lähetys sisältää eläviä rapuja. Lähetysohjeet ja -osoitteet

Rapujen mukana lähetetään Ruokaviraston tutkimuslähete tai saatekirje, jossa lähettäjän yhteystietojen lisäksi on selvitys tautitapauksesta ja tarkka näytteenottopaikka, mieluiten kartta paikan sijainnista ja yhteyksistä muuhun vesistöön. Laboratorioon ilmoitetaan etukäteen näytteiden lähettämisestä. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Rapujen joukkokuolematapauksissa ota yhteyttä myös alueelliseen ELY-keskukseen

Istutuksiin liittyvät tutkimukset

Jokirapuistutuksia suunniteltaessa on tärkeää ensin varmistaa, ettei vesistössä ole piilevää rapuruttotartuntaa. Tätä voidaan tutkia koeravustuksilla ja pitkäaikaisilla koesumputuksilla (vähintään kolme kuukautta). Myös istutuserät on tarkastettava rapuruton varalta. Tutkimus rapuruton varalta tehdään 60 ravun erästä tarkastamalla ravut silmämääräisesti ja kuorivaurioisista ravuista tehdyn molekyylibiologisen testin avulla. Luonnonvaraisten rapujen tutkiminen rapuruton poissulkemiseksi sisältää aina epävarmuutta, joten suositeltavaa on käyttää istutuksiin viljeltyjä, terveystarkastettuja rapuja.

Näytteiden lähettämisestä on sovittava etukäteen. Istutuksiin liittyvistä tutkimuksista peritään Ruokaviraston voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

Viljellyt ravut

Viljellyille ravuille tehdään taudinsyytutkimuksia tai terveystarkastuksia. Lähetettävistä näytteistä on sovittava etukäteen. Tutkimuksista peritään Ruokaviraston voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. Viljelylaitokset voivat myös tehdä Kalaterveyspalvelusopimuksen, jolloin taudinsyytutkimukset sisältyvät vuosimaksuun.

Kohonneesta kuolleisuudesta ravunviljelylaitoksella on välittömästi ilmoitettava eläinlääkintäviranomaiselle, mikäli syyksi epäillään rapuruttoa tai äyriäisten valkopilkkutautia (WSD).

Lisätietoja: Ruokavirasto Kuopio, kalaeläinlääkäri, 044 720 1469

Sivu on viimeksi päivitetty 24.7.2020