Rapututkimus

Rapujen tutkimukset on Ruokavirastossa keskitetty Kuopion toimipaikkaan. Ruokavirasto Kuopio on myös Maailman eläintautijärjestön (WOAH) rapuruttodiagnostiikan referenssilaboratorio.

Luonnonravuissa esiintyvien sairauksien ja rapukuolemien tutkimukset

Näytteeksi toimitetaan mieluimmin selvästi oireellisia, huonokuntoisia rapuja tai rapuja, jotka ovat peräisin samalta alueelta, jossa on havaittu rapukuolemia. Kuolleena löytyvät ravut voidaan toimittaa tutkittavaksi pakastettuna, mutta kuoleman jälkeinen pilaantuminen vaikeuttaa taudinmääritystä. Pitkälle pilaantuneet ravut eivät sovellu näytteeksi.

Jos rapuja ei rapukuoleman jäljiltä löydy näytteeksi, kannattaa yhteistyössä kalatalousviranomaisten kanssa järjestää mahdollisimman pikainen koesumputus elävien näyterapujen saamiseksi.

Elävät ravut pakataan kosteuden kestävään, mielellään kylmäkallella viilennettyyn, ilmarei'illä varustettuun pakkaukseen, johon kosteuden säilyttämiseksi lisätään kosteita sammalia, ruohoa, lehdeksiä tai muuta sellaista. Näytteet toimitetaan Ruokaviraston Kuopion toimipaikkaan, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio. Pakkauksen päälle merkitään, että lähetys sisältää eläviä rapuja.

Rapujen mukaan liitetään tutkimuslähete Luonnonvaraiset kalat ja ravut tai saatekirje, jossa lähettäjän yhteystietojen lisäksi on selvitys tautitapauksesta ja tarkka näytteenottopaikka, mieluiten kartta paikan sijainnista ja yhteyksistä muuhun vesistöön. Laboratorioon ilmoitetaan etukäteen näytteiden toimittamisesta. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Rapujen joukkokuolematapauksissa ota yhteyttä myös alueelliseen ELY-keskukseen

Istutuksiin liittyvät tutkimukset

Jokirapuistutuksia suunniteltaessa on tärkeää ensin varmistaa, ettei vesistössä ole piilevää rapuruttotartuntaa. Tätä voidaan tutkia koeravustuksilla ja pitkäaikaisilla koesumputuksilla (vähintään kolme kuukautta). Myös istutuserät on tarkastettava rapuruton varalta. Tutkimus rapuruton varalta tehdään 60 ravun erästä tarkastamalla ravut silmämääräisesti ja kuorivaurioisista ravuista tehdyn molekyylibiologisen testin avulla. Luonnonvaraisten rapujen tutkiminen rapuruton poissulkemiseksi sisältää aina epävarmuutta, joten suositeltavaa on käyttää istutuksiin viljeltyjä, terveystarkastettuja rapuja.

Näytteiden toimittamisesta on sovittava etukäteen. Istutuksiin liittyvistä tutkimuksista peritään Ruokaviraston voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Viljellyt ravut

Viljellyille ravuille tehdään taudinsyytutkimuksia tai terveystarkastuksia. Näytteiden toimittamisesta on sovittava etukäteen. Tutkimuksista peritään Ruokaviraston voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Viljelylaitokset voivat myös tehdä Kalaterveyspalvelusopimuksen, jolloin taudinsyytutkimukset sisältyvät vuosimaksuun.

Kohonneesta kuolleisuudesta ravunviljelylaitoksella on välittömästi ilmoitettava eläinlääkintäviranomaiselle, mikäli syyksi epäillään rapuruttoa tai äyriäisten valkopilkkutautia (WSD).

Matkahuollon Pikapaketti-kuljetuksissa 4.9.2023 alkaen tapahtuvan uudistuksen takia eläinperäisten näytteiden toimittaminen Matkahuollon pikapakettipalvelulla Ruokaviraston toimipaikkoihin ei ole enää mahdollista 31.8.2023 jälkeen.

Lisätietoja: Ruokavirasto Kuopio, kalaeläinlääkäri, 044 720 1469

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2023