WOAH Rapuruton vertailulaboratorio

Maailman eläintautijärjestö WOAH:n vertailulaboratorioiden pääasiallinen toimenkuva on 

 • Nimetyn taudin asiantuntemuksen kokoaminen ja yhtenäistäminen.
 • Nimetyn taudin tunnistamisessa ja torjunnassa tarvittavan biologisen vertailumateriaalin säilyttäminen ja toimittaminen kansallisille laboratorioille.
 • Nimetyn taudin tunnistamis- ja torjuntamenetelmien kehittäminen.
 • Tarvittavan epidemiologisen tiedon kerääminen, käsittely ja jakaminen asiantuntijapalvelun tarjoaminen Maailman eläintautijärjestölle (englanniksi).

Vertailulaboratoriot voivat myös

 • Tarjota Maailman eläintautijärjestön jäsenille tieteellistä tai teknistä koulutusta.
 • Tarjota diagnostisia palveluja Maailman eläintautijärjestön jäsenille. Jos WOAH:lle ilmoitettavia eläintauteja todetaan, vertailulaboratorion on ilmoitettava löydös kyseisen maan WOAH edustajalle sekä WOAH:n päämajaan.
 • Järjestää tieteellisiä kokouksia.
 • Koordinoida tieteellisiä tai teknisiä tutkimuksia yhdessä muiden laboratorioiden tai järjestöjen kanssa.
 • Julkaista ja levittää sellaista toimialaansa kuuluvaa tietoa, joka voi olla hyödyllistä muille jäsenmaille.

Rapuruton WOAH – vertailulaboratorio

Ruokaviraston Kuopion toimipaikka nimettiin rapuruton ( Aphanomyces astaci) WOAH-vertailulaboratorioksi OIE:n yleiskokouksessa toukokuussa 2009. Vastaavaksi asiantuntijaksi nimettiin eläinlääkäri Satu Viljamaa-Dirks.

Ruokavirasto voi avustaa muiden maiden eläintautilaboratorioita

 • Tutkimalla rapunäytteitä (elävät, pakastetut tai alkoholiin säilötyt ravut).
 • Vahvistamalla ravuista eristettyjen leväsienien lajin ja genotyypin.
 • Tarjoamalla koulutusta rapuruton viljely- ja molekyyligeneettisissä menetelmissä.
 • Toimittamalla rapuruton vertailukantoja tai niistä eristettyä DNA:ta.
 • Tarjoamalla neuvontaa rapuruton esiintymisessä ja torjunnassa.

Palveluista tehdään erillinen sopimus.

Vuosittainen kuvaus vertailulaboratoriotoiminnasta

Yhteystiedot:

WOAH rapuruttovertailulaboratorio
Satu Viljamaa-Dirks 
Ruokavirasto Kuopio
Neulaniementie 4
70210 Kuopio
p. 044 720 1469 

satu.viljamaa-dirks@ruokavirasto.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2023